Fler nyheter

Framtida utmaningar och möjligheter för arbetsmiljöfrågor

  • 24 september 2020

Hur möter vi hälso – och arbetsmiljörisker när nya sätt att arbeta uppstår på framtidens arbetsmarknad? Hur kan arbetsmiljömyndigheter i olika länder möta utmaningarna?

Det är frågor som ställs i rapporten “Work today and in the future; Perspectives on Occupational Safety and health (OSH) challenges and opportunities for the Nordic Labour Inspectorates”. Rapporten beskriver hur globalisering, digitalisering, demografiska förutsättningar och migration kan komma att påverka framtiden arbetsliv. Rapporten lämnar även  rekommendationer för hur arbetsmiljömyndigheterna i Europa kan arbeta med dessa frågor.
 
Rapporten presenterades på ett webinarium arrangerat av Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA).

Webinar: Nordic Future of Work: OSH and labour inspection, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten är ett samarbete mellan de nordiska arbetsmiljömyndigheterna. Den kommer utgöra grund för en kommande utbildning under 2021.

Work today and in the future : Perspectives on Occupational Safety and Health challenges and opportunities for the Nordic labour inspectorates, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter