Fler nyheter

Framtida utmaningar och möjligheter för arbetsmiljöfrågor

  • 24 september 2020

Hur möter vi hälso – och arbetsmiljörisker när nya sätt att arbeta uppstår på framtidens arbetsmarknad? Hur kan arbetsmiljömyndigheter i olika länder möta utmaningarna?

Det är frågor som ställs i rapporten “Work today and in the future; Perspectives on Occupational Safety and health (OSH) challenges and opportunities for the Nordic Labour Inspectorates”. Rapporten beskriver hur globalisering, digitalisering, demografiska förutsättningar och migration kan komma att påverka framtiden arbetsliv. Rapporten lämnar även  rekommendationer för hur arbetsmiljömyndigheterna i Europa kan arbeta med dessa frågor.
 
Rapporten presenterades på ett webinarium arrangerat av Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA).

Webinar: Nordic Future of Work: OSH and labour inspection, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten är ett samarbete mellan de nordiska arbetsmiljömyndigheterna. Den kommer utgöra grund för en kommande utbildning under 2021.

Work today and in the future : Perspectives on Occupational Safety and Health challenges and opportunities for the Nordic labour inspectorates, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter