Fler nyheter

Framtida utmaningar och möjligheter för arbetsmiljöfrågor

  • 24 september 2020

Hur möter vi hälso – och arbetsmiljörisker när nya sätt att arbeta uppstår på framtidens arbetsmarknad? Hur kan arbetsmiljömyndigheter i olika länder möta utmaningarna?

Det är frågor som ställs i rapporten “Work today and in the future; Perspectives on Occupational Safety and health (OSH) challenges and opportunities for the Nordic Labour Inspectorates”. Rapporten beskriver hur globalisering, digitalisering, demografiska förutsättningar och migration kan komma att påverka framtiden arbetsliv. Rapporten lämnar även  rekommendationer för hur arbetsmiljömyndigheterna i Europa kan arbeta med dessa frågor.
 
Rapporten presenterades på ett webinarium arrangerat av Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA).

Webinar: Nordic Future of Work: OSH and labour inspection, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten är ett samarbete mellan de nordiska arbetsmiljömyndigheterna. Den kommer utgöra grund för en kommande utbildning under 2021.

Work today and in the future : Perspectives on Occupational Safety and Health challenges and opportunities for the Nordic labour inspectorates, extern webbplats, öppnas i nytt fönster