Fler nyheter

Framtida utmaningar och möjligheter för arbetsmiljöfrågor

  • 24 september 2020

Hur möter vi hälso – och arbetsmiljörisker när nya sätt att arbeta uppstår på framtidens arbetsmarknad? Hur kan arbetsmiljömyndigheter i olika länder möta utmaningarna?

Det är frågor som ställs i rapporten “Work today and in the future; Perspectives on Occupational Safety and health (OSH) challenges and opportunities for the Nordic Labour Inspectorates”. Rapporten beskriver hur globalisering, digitalisering, demografiska förutsättningar och migration kan komma att påverka framtiden arbetsliv. Rapporten lämnar även  rekommendationer för hur arbetsmiljömyndigheterna i Europa kan arbeta med dessa frågor.
 
Rapporten presenterades på ett webinarium arrangerat av Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA).

Webinar: Nordic Future of Work: OSH and labour inspection, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten är ett samarbete mellan de nordiska arbetsmiljömyndigheterna. Den kommer utgöra grund för en kommande utbildning under 2021.

Work today and in the future : Perspectives on Occupational Safety and Health challenges and opportunities for the Nordic labour inspectorates, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
  • 10 januari 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter.
Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket
  • 19 december 2022
Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.
Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Fler nyheter