Fler nyheter

Framtida utmaningar och möjligheter för arbetsmiljöfrågor

  • 24 september 2020

Hur möter vi hälso – och arbetsmiljörisker när nya sätt att arbeta uppstår på framtidens arbetsmarknad? Hur kan arbetsmiljömyndigheter i olika länder möta utmaningarna?

Det är frågor som ställs i rapporten “Work today and in the future; Perspectives on Occupational Safety and health (OSH) challenges and opportunities for the Nordic Labour Inspectorates”. Rapporten beskriver hur globalisering, digitalisering, demografiska förutsättningar och migration kan komma att påverka framtiden arbetsliv. Rapporten lämnar även  rekommendationer för hur arbetsmiljömyndigheterna i Europa kan arbeta med dessa frågor.
 
Rapporten presenterades på ett webinarium arrangerat av Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA).

Webinar: Nordic Future of Work: OSH and labour inspection, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten är ett samarbete mellan de nordiska arbetsmiljömyndigheterna. Den kommer utgöra grund för en kommande utbildning under 2021.

Work today and in the future : Perspectives on Occupational Safety and Health challenges and opportunities for the Nordic labour inspectorates, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
  • 7 juni 2023
Arbetsmiljöverket har under fyra år kontrollerat systematiskt arbetsmiljöarbete och det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär hos 4 800 arbetsgivare.
Nya regler för maskiner
  • 23 maj 2023
Den 22 maj beslutade EU att anta den nya maskinförordningen. Maskinförordningen ställer krav på maskintillverkare att konstruera säkra maskiner med en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter.
3 tips för odramatiska berättelser från jobbet
  • 28 april 2023
I dag den 28 april är det internationella arbetsmiljödagen. Bakom dagen står Internationella arbetsorganisationen, ILO, som slår fast att en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet på arbetet. Här är tre konkreta tips på hur ni skapar en god arbetsmiljö på er arbetsplats.
Beslut om skyddsombudsstopp på pendeltågen
  • 26 april 2023
Arbetsmiljöverket häver skyddsombudsstoppet i det uppmärksammade ärendet om ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas.
Fler nyheter