Fler nyheter

Fler kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd

 • 29 juni 2020

Nu blir det tydligare att fler branscher och yrkesgrupper kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd som skydd mot Covid-19. Det är resultatet av en tolkning verket gjort av EU-kommissionens rekommendationer.

Tidigare i år fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att, efter en bedömningsprocess, utfärda tillfälliga tillstånd för tillverkare och leverantörer att sprida icke CE-märkt personlig skyddsutrustning till hälso- och sjukvård samt äldreomsorg och annan personal som arbetar med att bekämpa viruset och undvika ytterligare spridning. Syftet var att bidra till att säkerställa tillgången på säker personlig skyddsutrustning under pandemi Covid 19.

Arbetsmiljöverket har nu gjort en ny tolkning av vilka branscher och yrkesgrupper som kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd. Förutom de som redan tidigare har kunna använda den, till exempel hälso- och sjukvården, blir det nu tydligare att även till exempel veterinärer, personal inom tandvården och inom kriminalvården får göra det.

Hela listan

Följande typer av verksamheter får arbeta med personlig skyddsutrustning som fått tillfälligt godkännande av Arbetsmiljöverket, trots att den inte är CE-märkt:

 • Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
 • Sjuktransporter 
 • Omhändertagande av avlidna 
 • Äldreomsorg 
 • Hemtjänst 
 • Verksamhet som bedrivs enligt lagen med stöd och service till vissa funktionshindrade, inklusive personlig assistans 
 • Arbete vid stödboenden och hem för vård eller boende 
 • Hem som drivs av Statens institutionsstyrelse 
 • Kriminalvård 
 • Tandvård 
 • Djurens hälso- och sjukvård
 • Räddningstjänst

Det var i mars som EU-kommissionen utfärdade en rekommendation som gjorde det möjligt för främst hälso- och sjukvården att använda personlig skyddsutrustning utan CE-märkning. Därför fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att införa en tillståndsprocess för att bedöma kvalitén och utfärda tillstånd för personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Dessa tillstånd grundar sig på bedömningar av de väsentliga hälso- och säkerhetskraven för varje typ av utrustning. Dessutom ska den vara provad och bedömd av ett oberoende aktör. Produkterna utvärderas och testas, men testerna är inte lika omfattande som för en fullständig CE-märkning.

I kommissionens rekommendation preciseras inte vad som avses med hälso- och sjukvård, men de har senare förklarat att avsikten varit att begreppet ska ges en vid innebörd och inkludera bland annat omsorgsverksamheter i vid mening. Och det är utifrån detta som Arbetsmiljöverket nu gör bedömningen att samtliga typer av verksamheter i punktlistan ovan bör omfattas av rekommendationen, och kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd från verket.

Sedan tidigare kan försvaret, polisen och andra som ska upprätthålla allmän ordning ansöka hos Arbetsmiljöverket om undantag från kravet på att använda CE-märkt personlig skyddsutrustning.

Fakta

Personlig skyddsutrustning som används vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19 måste uppfylla särskilda krav.

 • Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt, det vill säga uppfylla kraven i förordning (EU) 2016/425 för hälsa- och säkerhet, eller
 • vara provad och bedömd av ett anmält organ eller ackrediterat laboratorium, samt ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket för tillhandahållande inom hälso- och sjukvården, försvarsmakten, polisen, räddningstjänst och ambulanspersonal och övriga som arbetar för att förhindra spridning av viruset.

Relaterade nyheter

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
 • 10 januari 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter.
Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket
 • 19 december 2022
Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.
Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
 • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
 • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Fler nyheter