Fler nyheter

Felaktig information om Arbetsmiljöverket i medierna

  • 13 juli 2020

Förra veckan spred olika medier bilden att Arbetsmiljöverket utfärdat tillstånd för andningsskydd som inte lever upp till ställda krav. Inget kunde vara mer fel.

Arbetsmiljöverket beslut om tillstånd för distribution av andningsmasker baseras på den bedömningsrapport som vi får av tredjepartsorganet RISE. Det är RISE som utför testerna på samtliga andningsmasker och säkerställer att andningsmaskerna uppfyller EU-kommissionens krav.

Enligt den artikel som publicerades förra veckan har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort egna tester på de andningsmasker som Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för. Vid en närmare kontroll upptäckte Arbetsmiljöverkets expert att det rörde sig om två olika produkter. Det finns vissa likheter mellan andningsmaskerna, som namnet, men också stora skillnader. Exempelvis ser andningsmaskerna olika ut och importör stämmer inte överens med den som vi har beviljat.

Sjukhus fick riskabla masker av Socialstyrelsen, SVT:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen ger nytt klartecken till andningsskydd, SVT:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Händelsen oroade kommuner, regioner och andra aktörer vilket Arbetsmiljöverket har förståelse för och beklagar. Den skyddsutrustning som vi har gett tillstånd för uppfyller alla ställda krav för att få användas inom hälso- och sjukvård som skydd mot covid-19.

Det figurerar piratkopierade andningsmasker på EU:s inre marknad. Därför är det extra viktigt att undersöka att all information stämmer överens med den produkt som Arbetsmiljöverket anser lever upp till kraven för personlig skyddsutrustning innan en beställning görs.

Utfärdade tillfälliga tillstånd

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter