Fler nyheter

Felaktig information om Arbetsmiljöverket i medierna

  • 13 juli 2020

Förra veckan spred olika medier bilden att Arbetsmiljöverket utfärdat tillstånd för andningsskydd som inte lever upp till ställda krav. Inget kunde vara mer fel.

Arbetsmiljöverket beslut om tillstånd för distribution av andningsmasker baseras på den bedömningsrapport som vi får av tredjepartsorganet RISE. Det är RISE som utför testerna på samtliga andningsmasker och säkerställer att andningsmaskerna uppfyller EU-kommissionens krav.

Enligt den artikel som publicerades förra veckan har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort egna tester på de andningsmasker som Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för. Vid en närmare kontroll upptäckte Arbetsmiljöverkets expert att det rörde sig om två olika produkter. Det finns vissa likheter mellan andningsmaskerna, som namnet, men också stora skillnader. Exempelvis ser andningsmaskerna olika ut och importör stämmer inte överens med den som vi har beviljat.

Sjukhus fick riskabla masker av Socialstyrelsen, SVT:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen ger nytt klartecken till andningsskydd, SVT:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Händelsen oroade kommuner, regioner och andra aktörer vilket Arbetsmiljöverket har förståelse för och beklagar. Den skyddsutrustning som vi har gett tillstånd för uppfyller alla ställda krav för att få användas inom hälso- och sjukvård som skydd mot covid-19.

Det figurerar piratkopierade andningsmasker på EU:s inre marknad. Därför är det extra viktigt att undersöka att all information stämmer överens med den produkt som Arbetsmiljöverket anser lever upp till kraven för personlig skyddsutrustning innan en beställning görs.

Utfärdade tillfälliga tillstånd

Relaterade nyheter

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
  • 7 juni 2023
Arbetsmiljöverket har under fyra år kontrollerat systematiskt arbetsmiljöarbete och det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär hos 4 800 arbetsgivare.
Nya regler för maskiner
  • 23 maj 2023
Den 22 maj beslutade EU att anta den nya maskinförordningen. Maskinförordningen ställer krav på maskintillverkare att konstruera säkra maskiner med en hög skyddsnivå för arbetstagare och konsumenter.
3 tips för odramatiska berättelser från jobbet
  • 28 april 2023
I dag den 28 april är det internationella arbetsmiljödagen. Bakom dagen står Internationella arbetsorganisationen, ILO, som slår fast att en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande rättighet på arbetet. Här är tre konkreta tips på hur ni skapar en god arbetsmiljö på er arbetsplats.
Beslut om skyddsombudsstopp på pendeltågen
  • 26 april 2023
Arbetsmiljöverket häver skyddsombudsstoppet i det uppmärksammade ärendet om ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas.
Fler nyheter