Fler nyheter

Felaktig information om Arbetsmiljöverket i medierna

  • 13 juli 2020

Förra veckan spred olika medier bilden att Arbetsmiljöverket utfärdat tillstånd för andningsskydd som inte lever upp till ställda krav. Inget kunde vara mer fel.

Arbetsmiljöverket beslut om tillstånd för distribution av andningsmasker baseras på den bedömningsrapport som vi får av tredjepartsorganet RISE. Det är RISE som utför testerna på samtliga andningsmasker och säkerställer att andningsmaskerna uppfyller EU-kommissionens krav.

Enligt den artikel som publicerades förra veckan har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort egna tester på de andningsmasker som Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för. Vid en närmare kontroll upptäckte Arbetsmiljöverkets expert att det rörde sig om två olika produkter. Det finns vissa likheter mellan andningsmaskerna, som namnet, men också stora skillnader. Exempelvis ser andningsmaskerna olika ut och importör stämmer inte överens med den som vi har beviljat.

Sjukhus fick riskabla masker av Socialstyrelsen, SVT:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsen ger nytt klartecken till andningsskydd, SVT:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Händelsen oroade kommuner, regioner och andra aktörer vilket Arbetsmiljöverket har förståelse för och beklagar. Den skyddsutrustning som vi har gett tillstånd för uppfyller alla ställda krav för att få användas inom hälso- och sjukvård som skydd mot covid-19.

Det figurerar piratkopierade andningsmasker på EU:s inre marknad. Därför är det extra viktigt att undersöka att all information stämmer överens med den produkt som Arbetsmiljöverket anser lever upp till kraven för personlig skyddsutrustning innan en beställning görs.

Utfärdade tillfälliga tillstånd

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter