Fler nyheter

Endast CE-märkt eller personlig skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd ska användas

  • 8 juli 2020

Endast personlig skyddsutrustning som är CE-märkt eller har ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket är tillåtet att använda mot covid-19. Det finns nu tillräckligt med säker och kontrollerad personlig skyddsutrustning att få tag på. Personlig skyddsutrustning som är avsedd att använda en gång, som exempelvis engångsvisir, är förbjudna att återanvända.

Just nu genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats som kontrollerar att endast personlig skyddsutrustning som är CE-märkt eller med tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket används inom vård och äldreomsorg inom både kommunal och privat verksamhet. Det har visat sig att man på flera platser i landet återanvänder personlig skyddsutrustning som endast är avsedd för engångsbruk, som exempelvis engångsvisir. Vid användning av personlig skyddsutrustning ska man följa tillverkarens bruksanvisning, där framgår om utrustningen kan användas flera gånger och hur rengöring i så fall ska ske.

Då det nu finns tillräckligt med säker och kontrollerad personlig skyddsutrustning mot covid-19 att få tag på är det endast tillåtet att använda personlig skyddsutrustning som är CE-märkt eller som har tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för personlig skyddsutrustning såsom andningsskydd och skyddsvisir medan Läkemedelsverket ansvarar för tillsyn över medicinsk utrustning såsom munskydd.

Läkemedelsverket, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du lista på personlig skyddsutrustning som fått tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket:

Utfärdade tillfälliga tillstånd

Information om tillståndsprocessen, ansökningsdokument och detaljerade instruktioner om vilka underlag som behöver bifogas hittar du här:

Ansökan om tillfälligt tillstånd för tillverkare och importörer av personlig skyddsutrustning

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter