Fler nyheter

Arbetsmiljöverket ställer om under coronakrisen

  • 25 mars 2020
Den stora smittrisk som corona innebär gör att Arbetsmiljöverket tillsvidare pausar vissa inspektioner. Det sker eftersom inspektionerna ibland kräver fysisk inspektion och ibland för att arbetsgivarnas situation är sådan att vi avvaktar med att inspektera.

– Vår bedömning är att arbetsgivare just nu är mycket hårt belastade av den pågående coronakrisen. Därför väljer vi att pausa flera tillsynsaktiviteter som till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete i politikerstyrda organisationer. Ett annat exempel är att vi pausar myndighetsgemensamma kontroller. Här är Arbetsmiljöverket beroende av övriga myndigheter, säger Pia Zätterström, avdelningschef för inspektionsavdelningen.

Exempel på andra aktiviteter som Arbetsmiljöverket väljer att pausa är inspektioner i spårbunden trafik och i skönhetsbranschen. Där är arbetsgivarna satta under hög press under nuvarande omständigheter. Arbetsmiljöverket gör nu kontinuerliga bedömningar av vilka planerade tillsynsaktiviteter som ska pausas, fortsätta i annan form eller återupptas.

Alternativa inspektionsmetoder

I andra fall fortsätter Arbetsmiljöverket att inspektera, men med anpassade metoder.

– Arbetsmiljöverket arbetar nu intensivt med att ställa om och ta fram stöd för alternativa arbetssätt för att inspektera. Det kan handla om distansinspektioner via telefon, andra tekniklösningar, eller tillsynsmeddelanden, säger Pia Zätterström.

Arbetsmiljöverket meddelar berörda arbetsgivare om hur inspektionerna ska genomföras

Fler nyheter