Fler nyheter

Arbetsmiljöverket snabbutreder möjligheten att skjuta upp certifieringskrav för pannoperatörer

  • 2 december 2020

Den 1 december 2020 började krav på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 att gälla. Många berörda företag har dock inte hunnit certifiera sina operatörer. Därför snabbutreder nu Arbetsmiljöverket möjligheten att skjuta upp kravet på certifiering.

Krav på certifiering av pannoperatörer infördes i 6 kap 4 § i föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. För att berörda företag skulle få tillräckligt med tid på sig att certifiera pannoperatörer har det funnits bestämmelser om en treårig övergångsperiod. Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 började därför gälla 1 december 2020. Exempel på vad som kan vara pannor i kategori 1 och 2 finns på vår sida om certifiering av pannoperatörer, se länk i slutet av artikeln.

Många företag har ännu inte skaffat sig den certifiering de behöver. Arbetsmiljöverket har också fått många ansökningar om dispens från kravet. Orsakerna är bland annat att det bara funnits möjlighet att genomföra certifiering det senaste året och att många företag på grund av covid-19 har varit återhållsamma med att skicka sina medarbetare på utbildning.

Därför har Arbetsmiljöverket nu beslutat att omedelbart snabbutreda ett uppskjutande av övergångsbestämmelserna enligt 6 kap 4 § i AFS 2017:3. Förslaget är att retroaktivt skjuta upp ikraftträdandet av bestämmelserna om certifiering av operatörer för pannor i kategori 1 och 2 för att alla som behöver certifiering ska ha möjlighet att skaffa sig det. Vår ambition är att kunna ta beslut om det så fort som möjligt. I dagsläget kan vi dock inte säga exakt när det blir.

Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 3 och 4 träder i kraft 1 december 2022 och påverkas troligen inte av utredningsarbetet.

Information om certifiering av pannoperatörer finns på av.se:

Certifierad pannoperatör

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Relaterade nyheter

Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
  • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022
  • 23 februari 2023
Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
  • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter