Fler nyheter

Arbetsmiljöverket snabbutreder möjligheten att skjuta upp certifieringskrav för pannoperatörer

  • 2 december 2020

Den 1 december 2020 började krav på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 att gälla. Många berörda företag har dock inte hunnit certifiera sina operatörer. Därför snabbutreder nu Arbetsmiljöverket möjligheten att skjuta upp kravet på certifiering.

Krav på certifiering av pannoperatörer infördes i 6 kap 4 § i föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. För att berörda företag skulle få tillräckligt med tid på sig att certifiera pannoperatörer har det funnits bestämmelser om en treårig övergångsperiod. Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 började därför gälla 1 december 2020. Exempel på vad som kan vara pannor i kategori 1 och 2 finns på vår sida om certifiering av pannoperatörer, se länk i slutet av artikeln.

Många företag har ännu inte skaffat sig den certifiering de behöver. Arbetsmiljöverket har också fått många ansökningar om dispens från kravet. Orsakerna är bland annat att det bara funnits möjlighet att genomföra certifiering det senaste året och att många företag på grund av covid-19 har varit återhållsamma med att skicka sina medarbetare på utbildning.

Därför har Arbetsmiljöverket nu beslutat att omedelbart snabbutreda ett uppskjutande av övergångsbestämmelserna enligt 6 kap 4 § i AFS 2017:3. Förslaget är att retroaktivt skjuta upp ikraftträdandet av bestämmelserna om certifiering av operatörer för pannor i kategori 1 och 2 för att alla som behöver certifiering ska ha möjlighet att skaffa sig det. Vår ambition är att kunna ta beslut om det så fort som möjligt. I dagsläget kan vi dock inte säga exakt när det blir.

Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 3 och 4 träder i kraft 1 december 2022 och påverkas troligen inte av utredningsarbetet.

Information om certifiering av pannoperatörer finns på av.se:

Certifierad pannoperatör

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Relaterade nyheter

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler
  • 8 november 2022
Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.
Spara energi utan att försämra arbetsmiljön
  • 21 oktober 2022
I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.
Fler nyheter