Fler nyheter

Arbetsmiljöverket snabbutreder möjligheten att skjuta upp certifieringskrav för pannoperatörer

  • 2 december 2020

Den 1 december 2020 började krav på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 att gälla. Många berörda företag har dock inte hunnit certifiera sina operatörer. Därför snabbutreder nu Arbetsmiljöverket möjligheten att skjuta upp kravet på certifiering.

Krav på certifiering av pannoperatörer infördes i 6 kap 4 § i föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. För att berörda företag skulle få tillräckligt med tid på sig att certifiera pannoperatörer har det funnits bestämmelser om en treårig övergångsperiod. Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 började därför gälla 1 december 2020. Exempel på vad som kan vara pannor i kategori 1 och 2 finns på vår sida om certifiering av pannoperatörer, se länk i slutet av artikeln.

Många företag har ännu inte skaffat sig den certifiering de behöver. Arbetsmiljöverket har också fått många ansökningar om dispens från kravet. Orsakerna är bland annat att det bara funnits möjlighet att genomföra certifiering det senaste året och att många företag på grund av covid-19 har varit återhållsamma med att skicka sina medarbetare på utbildning.

Därför har Arbetsmiljöverket nu beslutat att omedelbart snabbutreda ett uppskjutande av övergångsbestämmelserna enligt 6 kap 4 § i AFS 2017:3. Förslaget är att retroaktivt skjuta upp ikraftträdandet av bestämmelserna om certifiering av operatörer för pannor i kategori 1 och 2 för att alla som behöver certifiering ska ha möjlighet att skaffa sig det. Vår ambition är att kunna ta beslut om det så fort som möjligt. I dagsläget kan vi dock inte säga exakt när det blir.

Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 3 och 4 träder i kraft 1 december 2022 och påverkas troligen inte av utredningsarbetet.

Information om certifiering av pannoperatörer finns på av.se:

Certifierad pannoperatör

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter