Fler nyheter

Arbetsmiljöverket snabbutreder möjligheten att skjuta upp certifieringskrav för pannoperatörer

  • 2 december 2020

Den 1 december 2020 började krav på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 att gälla. Många berörda företag har dock inte hunnit certifiera sina operatörer. Därför snabbutreder nu Arbetsmiljöverket möjligheten att skjuta upp kravet på certifiering.

Krav på certifiering av pannoperatörer infördes i 6 kap 4 § i föreskrifterna Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. För att berörda företag skulle få tillräckligt med tid på sig att certifiera pannoperatörer har det funnits bestämmelser om en treårig övergångsperiod. Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 1 och 2 började därför gälla 1 december 2020. Exempel på vad som kan vara pannor i kategori 1 och 2 finns på vår sida om certifiering av pannoperatörer, se länk i slutet av artikeln.

Många företag har ännu inte skaffat sig den certifiering de behöver. Arbetsmiljöverket har också fått många ansökningar om dispens från kravet. Orsakerna är bland annat att det bara funnits möjlighet att genomföra certifiering det senaste året och att många företag på grund av covid-19 har varit återhållsamma med att skicka sina medarbetare på utbildning.

Därför har Arbetsmiljöverket nu beslutat att omedelbart snabbutreda ett uppskjutande av övergångsbestämmelserna enligt 6 kap 4 § i AFS 2017:3. Förslaget är att retroaktivt skjuta upp ikraftträdandet av bestämmelserna om certifiering av operatörer för pannor i kategori 1 och 2 för att alla som behöver certifiering ska ha möjlighet att skaffa sig det. Vår ambition är att kunna ta beslut om det så fort som möjligt. I dagsläget kan vi dock inte säga exakt när det blir.

Kravet på certifiering av operatörer av pannor i kategori 3 och 4 träder i kraft 1 december 2022 och påverkas troligen inte av utredningsarbetet.

Information om certifiering av pannoperatörer finns på av.se:

Certifierad pannoperatör

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Relaterade nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Arbetsmiljöverket inspekterar små företag
  • 18 september 2023
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2024
  • 11 september 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater
  • 30 augusti 2023
I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.
Fler nyheter