Fler nyheter

Arbetsmiljöverket överklagar Serafen-domen

  • 7 maj 2020

Arbetsmiljöverket har överklagat förvaltningsrättens dom, där de upphäver vårt beslut om skyddsutrustning för personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm.

Bild på Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Varg.

Arbetsmiljöverket beslutade, efter ett skyddsombudsstopp, att personalen på Serafens äldreboende ska ha både munskydd och visir i patientnära arbete med patienter som är, eller misstänks vara, smittade av det nya coronaviruset covid-19. Ett beslut som går helt i linje med skyddsombudens begäran. Men arbetsgivaren, Stockholms stad, överklagade beslutet och i förra veckan kom domen där förvaltningsrätten valde att gå på arbetsgivarens linje. Förvaltningsrätten menade att begreppet ”patientnära arbete”, som vi anser är ett vedertaget begrepp inom sjuk- och hälsovården, var otydligt. Domen har dock inte tagit ställning i sakfrågan om vilken personlig skyddsutrustning personalen inom äldreomsorgen ska ha för att inte riskera ohälsa. Arbetsmiljöverkets krav på munskydd i kombination med ansiktsvisir kommenterades inte av domstolen.

– Vi delar inte förvaltningsrättens bedömning att begreppet patientnära arbete är otydligt, vi menar att det är ett vedertaget begrepp inom vård och omsorg. Vi vill framför allt att rätten prövar frågan om skyddsnivån för omsorgspersonalens skyddsutrustning. Vi anser att personalen ska ha den skyddsutrustning som behövs i respektive vårdsituation för att kunna arbeta säkert, utan att riskera bli smittade eller sjuka. Därför överklagar vi domen och begär att Kammarrätten tar upp detta för en ny prövning, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket tar ställning till varje skyddsombudsstopp för sig, baserat på arbetsförhållandena på arbetsplatsen och regler, lagar och rekommendationer från bland andra Folkhälsomyndigheten. Vid liknande arbetsförhållanden gäller samma skydd. Arbetsmiljöverket har även fattat liknande beslut i andra ärenden om att personalen ska ha vätskeavvisande munskydd och visir vid patientnära omsorgsarbete.

– Vi förstår den oro som finns bland personalen inom äldreomsorgen. De ska självfallet ha det skydd de behöver. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de har en bra och tillräcklig skyddsutrustning. De måste kunna utföra sitt viktiga jobb på ett säkert sätt, säger Anna Varg.

I fallet med Serafens äldreboende i Stockholm står vi fast vid vårt beslut om att personalen behöver munskydd och visir i patientnära arbete med brukare som är eller misstänks vara smittade av det nya coronaviruset.

I onsdags lämnade Arbetsmiljöverket in överklagan till Kammarrätten och har samtidigt bett om mer tid för att utveckla grunderna för vår talan.

– Nu jobbar vi med vår överklagan och får återkomma med ytterligare kommentarer kring den, säger Anna Varg.

Aktuell information om ärendet

För aktuell information information om ärendet kan du läsa mer via länken nedan:

Detta har hänt i Serafen-ärendet

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter