Fler nyheter

Arbetsmiljöverket överklagar Serafen-domen

  • 7 maj 2020

Arbetsmiljöverket har överklagat förvaltningsrättens dom, där de upphäver vårt beslut om skyddsutrustning för personalen på äldreboendet Serafen i Stockholm.

Bild på Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Varg.

Arbetsmiljöverket beslutade, efter ett skyddsombudsstopp, att personalen på Serafens äldreboende ska ha både munskydd och visir i patientnära arbete med patienter som är, eller misstänks vara, smittade av det nya coronaviruset covid-19. Ett beslut som går helt i linje med skyddsombudens begäran. Men arbetsgivaren, Stockholms stad, överklagade beslutet och i förra veckan kom domen där förvaltningsrätten valde att gå på arbetsgivarens linje. Förvaltningsrätten menade att begreppet ”patientnära arbete”, som vi anser är ett vedertaget begrepp inom sjuk- och hälsovården, var otydligt. Domen har dock inte tagit ställning i sakfrågan om vilken personlig skyddsutrustning personalen inom äldreomsorgen ska ha för att inte riskera ohälsa. Arbetsmiljöverkets krav på munskydd i kombination med ansiktsvisir kommenterades inte av domstolen.

– Vi delar inte förvaltningsrättens bedömning att begreppet patientnära arbete är otydligt, vi menar att det är ett vedertaget begrepp inom vård och omsorg. Vi vill framför allt att rätten prövar frågan om skyddsnivån för omsorgspersonalens skyddsutrustning. Vi anser att personalen ska ha den skyddsutrustning som behövs i respektive vårdsituation för att kunna arbeta säkert, utan att riskera bli smittade eller sjuka. Därför överklagar vi domen och begär att Kammarrätten tar upp detta för en ny prövning, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket tar ställning till varje skyddsombudsstopp för sig, baserat på arbetsförhållandena på arbetsplatsen och regler, lagar och rekommendationer från bland andra Folkhälsomyndigheten. Vid liknande arbetsförhållanden gäller samma skydd. Arbetsmiljöverket har även fattat liknande beslut i andra ärenden om att personalen ska ha vätskeavvisande munskydd och visir vid patientnära omsorgsarbete.

– Vi förstår den oro som finns bland personalen inom äldreomsorgen. De ska självfallet ha det skydd de behöver. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de har en bra och tillräcklig skyddsutrustning. De måste kunna utföra sitt viktiga jobb på ett säkert sätt, säger Anna Varg.

I fallet med Serafens äldreboende i Stockholm står vi fast vid vårt beslut om att personalen behöver munskydd och visir i patientnära arbete med brukare som är eller misstänks vara smittade av det nya coronaviruset.

I onsdags lämnade Arbetsmiljöverket in överklagan till Kammarrätten och har samtidigt bett om mer tid för att utveckla grunderna för vår talan.

– Nu jobbar vi med vår överklagan och får återkomma med ytterligare kommentarer kring den, säger Anna Varg.

Aktuell information om ärendet

För aktuell information information om ärendet kan du läsa mer via länken nedan:

Detta har hänt i Serafen-ärendet

Relaterade nyheter

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
  • 10 januari 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter.
Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket
  • 19 december 2022
Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.
Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Fler nyheter