Fler nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar på distans

  • 22 juni 2020

Under pågående coronapandemi har Arbetsmiljöverket ställt om sin verksamhet och inspekterar så långt det är möjligt på distans. Det gör vi för att upprätthålla vår tillsyn utan att bidra till den allmänna smittspridningen och utsätta varken våra medarbetare eller de vi inspekterar för smitta.

Arbetsmiljöverket omprövar beslutet om distansinspektioner successivt och bedömer kontinuerligt vad som är möjligt att inspektera på distans och med fysiska besök.

Distansinspektionerna har samma status som inspektionsbesök

Distansinspektionerna sker via telefon. Arbetsgivaren får beskriva hur de förebygger risker för ohälsa och olyckor i arbetet. Inspektören begär att arbetsgivaren ska skicka in dokumentation till Arbetsmiljöverket om det behövs. I samtalet sammanfattar inspektören sina intryck. Konstaterar inspektören brister i arbetsmiljön skickas ett inspektionsmeddelande med krav på vad arbetsgivaren ska åtgärda.

Vid telefoninspektioner, liksom vid inspektionsbesök på arbetsplatsen, kallas alltid både arbetsgivare och skyddsombud. En inspektion över telefon har samma status som en inspektion på plats. När det behövs kommer Arbetsmiljöverket följa upp med fysiska inspektioner när dessa går att genomföra, med tanke på coronapandemin.

– Arbetsgivare ska alltid hålla igång och vara aktiva i att förebygga risker i arbetsmiljön enligt det arbetsmiljöansvar arbetsgivarna har. Vid inspektionerna pratar vi med både arbetsgivaren och skyddsombudet. Vi skickar ett inspektionsmeddelande med bristerna som arbetsgivaren ska åtgärda inom en viss tid, säger Pia Zätterström, inspektionschef.

Inspektion på distans fungerar väl

Arbetsmiljöverket inspekterar 90 % av sin planerade tillsyn. Just nu inspekteras skyddsutrustning inom vård och omsorg.

– Det är klart att inspektion på distans innebär en del utmaningar. Vår bedömning är att det hittills har fungerat väl. Arbetsgivarna förstår att de även nu kan bli inspekterade, men säger att de kanske inte kan vara lika tillgängliga som vanligt på grund av coronapandemin, säger Pia Zätterström.

Arbetsmiljöverket har pausat inspektioner inom till exempel hot och våld inom kollektivtrafiken och kränkande särbehandling inom kultursektorn.

Myndighetsgemensamma inspektioner sker inte på distans

I slutet av maj återupptog Arbetsmiljöverket de inspektioner som vi gör tillsammans med sju andra myndigheter, som Polismyndigheten och Skatteverket. Inspektioner för att motverka brott i arbetslivet. Med tanke på Corona situationen inspekterar vi i nuläget bara utomhus.

Skillnad mellan obligatorisk och nationell tillsyn

När det gäller obligatorisk tillsyn som till exempel efter skyddsombudsframställningar och skyddsombudsstopp, försöker vi i möjligaste mån genomföra inspektioner utan att besöka arbetsplatserna. I nuläget sker det mesta av den obligatoriska tillsynen via telefon. Nationell tillsyn är de planerade inspektioner i projektform som vi genomför i hela landet.

Relaterade nyheter

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
  • 10 januari 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter.
Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket
  • 19 december 2022
Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.
Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Fler nyheter