Fler nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar på distans

  • 22 juni 2020

Under pågående coronapandemi har Arbetsmiljöverket ställt om sin verksamhet och inspekterar så långt det är möjligt på distans. Det gör vi för att upprätthålla vår tillsyn utan att bidra till den allmänna smittspridningen och utsätta varken våra medarbetare eller de vi inspekterar för smitta.

Arbetsmiljöverket omprövar beslutet om distansinspektioner successivt och bedömer kontinuerligt vad som är möjligt att inspektera på distans och med fysiska besök.

Distansinspektionerna har samma status som inspektionsbesök

Distansinspektionerna sker via telefon. Arbetsgivaren får beskriva hur de förebygger risker för ohälsa och olyckor i arbetet. Inspektören begär att arbetsgivaren ska skicka in dokumentation till Arbetsmiljöverket om det behövs. I samtalet sammanfattar inspektören sina intryck. Konstaterar inspektören brister i arbetsmiljön skickas ett inspektionsmeddelande med krav på vad arbetsgivaren ska åtgärda.

Vid telefoninspektioner, liksom vid inspektionsbesök på arbetsplatsen, kallas alltid både arbetsgivare och skyddsombud. En inspektion över telefon har samma status som en inspektion på plats. När det behövs kommer Arbetsmiljöverket följa upp med fysiska inspektioner när dessa går att genomföra, med tanke på coronapandemin.

– Arbetsgivare ska alltid hålla igång och vara aktiva i att förebygga risker i arbetsmiljön enligt det arbetsmiljöansvar arbetsgivarna har. Vid inspektionerna pratar vi med både arbetsgivaren och skyddsombudet. Vi skickar ett inspektionsmeddelande med bristerna som arbetsgivaren ska åtgärda inom en viss tid, säger Pia Zätterström, inspektionschef.

Inspektion på distans fungerar väl

Arbetsmiljöverket inspekterar 90 % av sin planerade tillsyn. Just nu inspekteras skyddsutrustning inom vård och omsorg.

– Det är klart att inspektion på distans innebär en del utmaningar. Vår bedömning är att det hittills har fungerat väl. Arbetsgivarna förstår att de även nu kan bli inspekterade, men säger att de kanske inte kan vara lika tillgängliga som vanligt på grund av coronapandemin, säger Pia Zätterström.

Arbetsmiljöverket har pausat inspektioner inom till exempel hot och våld inom kollektivtrafiken och kränkande särbehandling inom kultursektorn.

Myndighetsgemensamma inspektioner sker inte på distans

I slutet av maj återupptog Arbetsmiljöverket de inspektioner som vi gör tillsammans med sju andra myndigheter, som Polismyndigheten och Skatteverket. Inspektioner för att motverka brott i arbetslivet. Med tanke på Corona situationen inspekterar vi i nuläget bara utomhus.

Skillnad mellan obligatorisk och nationell tillsyn

När det gäller obligatorisk tillsyn som till exempel efter skyddsombudsframställningar och skyddsombudsstopp, försöker vi i möjligaste mån genomföra inspektioner utan att besöka arbetsplatserna. I nuläget sker det mesta av den obligatoriska tillsynen via telefon. Nationell tillsyn är de planerade inspektioner i projektform som vi genomför i hela landet.

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter