Fler nyheter

Arbete hemifrån – ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare

  • 25 augusti 2020
Just nu jobbar många hemifrån för att skydda yrkesgrupper som inte har möjlighet att göra det. För att få till en hälsosam arbetssituation vid långvarigt arbete hemifrån krävs ett bra samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, där båda stöttar varandra för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö.
Händer som använder digitala redskap som ligger på ett skrivbord.

Arbetsmiljölagen är tydlig – det formella ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Detta gäller även vid arbete hemifrån. Men i samband med ett mer långvarigt arbete hemifrån dyker det upp utmaningar som kanske inte var lika påtagliga tidigare.

Hur ska man som arbetsgivare försäkra sig om att medarbetarna har en fungerande arbetsmiljö ur till exempel ett ergonomiskt perspektiv? Och hur går man tillväga om man är orolig för att arbete hemifrån skapar en känsla av ensamhet? 

Prata med varandra

Enkelt uttryckt är dialogen och samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, tillsammans med en förståelse för hur arbetsmiljöarbete går till, nyckeln till att få en god arbetsmiljö hemma.

Det handlar dels om att arbetsgivaren tar sitt ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda eventuella arbetsmiljöproblem. Men också om att arbetstagaren så tidigt som möjligt meddelar eventuella arbetsmiljöproblem i samband med arbete hemifrån– antingen direkt till sin chef eller via ett skyddsombud.

Det finns stöd kring arbetsmiljön vid arbete hemifrån

På av.se/jobbahemma hittar du information om hur ansvaret för arbetsmiljön är uppdelat mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här hittar du även tips för en bra arbetsmiljö vid arbete hemifrån, samt svar på några av de vanligaste frågorna.

Arbetsmiljön vid arbete hemifrån

Fler nyheter