Fler nyheter

Arbetsmiljön i handeln inför julhelgerna

 • 10 december 2020

I samband med coronapandemin möter handelns arbetsgivare och arbetstagare nya utmaningar i arbetsmiljön. All handel är någons arbetsmiljö – och ingen ska riskera att bli sjuk, skadad eller dö av jobbet.

Folk i rörelse

Under pågående julhandel är det viktigt att undvika trängsel. Bland annat rekommenderas allmänheten att planera och begränsa sina inköp i butiker – och undvika att i onödan vistas i affärer och köpcentrum.

Planera dina inköp – undvik all trängsel, folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster 

Tillsammans med rekommendationerna till allmänheten är det viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare vet vad de kan göra för att säkerställa bästa möjliga arbetsmiljö för alla som arbetar i butik och utlämningsställen.

En av de som har koll på vad som är viktigt är Elin Löfström-Engdahl, som är projektledare vid Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning. I somras ledde hon en tillsynsinsats där Arbetsmiljöverket genomförde drygt 330 inspektioner med fokus på smittrisken från covid-19 i livsmedelsbutiker och apotek.

– Det vi såg då var att flera vidtog många och bra åtgärder, men att en dryg tredjedel hade brister, säger Elin Löfström-Engdahl. En av de vanligaste bristerna var att arbetsgivaren inte anpassade centrala riskbedömningar och åtgärder till de lokala förhållandena. Och nu när julhandeln drar igång på allvar är det viktigt att varje butik ser över vad de kan göra för att minska smittriskerna.

Tips och råd om arbetsmiljön i julhandeln

Ökad trängsel i butiker och på platser där paket lämnas ut under julhandeln innebär att risken för att exponeras för coronaviruset blir större. Med den ökande e-handeln ökar även risken för de som arbetar på utlämningsställena.

– Alla måste följa de rekommendationer som finns. Framför allt för att undvika en fortsatt smittspridning och respektera arbetsmiljön i butiker och vid paketutlämningar, säger Elin Löfström-Engdahl.

Vi rekommenderar att arbetsgivare uppmanar sina anställda att

 • stanna hemma vid sjukdom
 • tvätta händerna regelbundet
 • begränsa antalet kunder i lokalen
 • hålla avstånd till kunderna
 • organisera arbetet så att trängsel minimeras (till exempel packa upp varor när det är lite folk i butiken)
 • se över städrutinerna, och vid behov, anpassa dem
 • se över möjliga tekniska åtgärder, till exempel att sätta upp ett barriärskydd mellan de anställda och kunderna

Samt att arbetsgivare uppmanar sina kunder att

 • själva hålla upp ID-kort eller medlemskort för att skanna det på håll
 • betala med kort och själva ta sitt kvitto
 • hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom – informera gärna både muntligt och skriftligt om möjligt
 • hämta ut paket vid tider när det är lite folk i rörelse
 • handla ensamma
 • respektera dina åtgärder

Svensk handel har också konkreta tips och råd om vad du kan göra för att bidra till en säker arbetsmiljö och minskad smittspridning.

Så här undviker du trängsel i butik under Black Week och julhelgen, Svensk handels webbplats, öppnas i nytt fönster 

Arbetsmiljön är ett samarbete

Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska också göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att i samverkan med skyddsombud

 • göra en riskbedömning av arbetet som utförs
 • berätta hur jobbet ska göras på ett säkert sätt
 • vidta lämpliga skyddsåtgärder och, vid behov, förse personal med lämplig skyddsutrustning
 • visa hur skyddsutrustning används

– Riskbedömningen är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Att arbetsgivare och skyddsombud tillsammans funderar över var i verksamheten det finns risker för smitta och hur dessa kan undanröjas eller minimeras är grunden i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, säger Elin Löfström-Engdahl.

Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Arbetsmiljölagen säger också att arbetsgivaren ska arbeta tillsammans med de anställda för att skapa en god arbetsmiljö. För att få till en hälsosam arbetssituation krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

– Som anställd i butik kan du delta i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma och meddela din arbetsgivare om de eventuella risker som uppstår, säger Elin Löfström-Engdahl. Om du inte känner sig trygg i ditt arbete under julhandeln kan du prata med din chef om det. Ditt skyddsombud kan också stötta i kontakten med chefer.

Relaterade nyheter

Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
 • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
 • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler
 • 8 november 2022
Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.
Spara energi utan att försämra arbetsmiljön
 • 21 oktober 2022
I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.
Fler nyheter