Fler nyheter

Uppblåsbara flytvästar har en allvarlig brist

  • 10 oktober 2019

Flera allvarliga olyckor har inträffat där flytvästar inte blåsts upp på grund av att gaspatronen gängats ur. Nu behöver samtliga flytvästar kontrolleras av dig som tillverkar, importerar eller på annat sätt tillhandahåller uppblåsbara flytvästar.

En närmare undersökning visar att fästanordningen till gaspatronen inte låser fast där den ska, varpå flytvästen inte blåsts upp ordentligt. Undersökningen visade även att det räcker med att gaspatronen gängat ur bara ett och ett halvt varv för att flytvästens flytkraft ska minska.

Vad behöver du göra?

Gaspatronen ska sitta fastlåst i flytvästens fästanordning utan risk för att den ska gängas ur. För att säkerställa detta ska du kontrollera att den är låst till flytvästens fästanordning eller att det behövs åtminstone två på varandra följande manuella åtgärder för att ta bort gaspatronen.

Om du anser att det finns risk att gaspatronen lossnar ska du omedelbart vidta korrigerande åtgärder. Det innebär att du ska åtgärda flytvästens fästanordning för gaspatronen innan de får säljas. Flytvästar som inte åtgärdats ska dras tillbaka från marknaden samt återkallas från slutanvändare.

Vem ska göra detta?

Alla ekonomiska aktörer som ingår i leverans- och distributionskedjan bör vidta lämpliga åtgärder för att se till att de endast släpper ut och tillhandahåller säkra flytvästar.

Som tillverkare ska du vidta de tekniska åtgärder som krävs för att se till att gaspatronen inte kan lossna oavsiktligt vid användning.

Som arbetsgivare ska du se till att de uppblåsbara flytvästar du köper är försedda med en säker ­­­­­låsanordning av flytvästens gaspatron. Du kan läsa mer om detta på Konsumentverkets webbsida.

Konsumentverkets webbsida om uppblåsbara flytvästar, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallå konsument! - webbsida om uppblåsbara flytvästar, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Begränsning av standardernas presumtion om överensstämmelse

Med anledning av olyckorna har EU-kommissionen publicerat ett genomförandebeslut som med omedelbar verkan begränsar vissa standarders så kallade ”presumtion om överensstämmelse”. Exakt vilka standarder som beslutet begränsar och i vilken utsträckning kan du läsa mer om på EU-kommissionens webbsida.

EU-kommissionens genomförandebeslut, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

­Uppföljande marknadskontroll av uppblåsbara flytvästar på marknaden

Arbetsmiljöverket kommer tillsammans med Konsumentverket säkerställa att flytvästarna på marknaden är säkra och få bort de som fortfarande utgör en allvarlig risk genom att genomföra en samordnad marknadskontroll.

Gällande produktregler

Uppblåsbara flytvästar är en personlig skyddsutrustning som omfattas av EU:s förordning om personlig skyddsutrustning eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning.

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning

För dig som vill läsa mer

Mer information om personlig skyddsutrustning hittar du på av.se.

Arbetsmiljöverkets temasida om personlig skyddsutrustning