Fler nyheter

Så påverkar Brexit tillverkare, importörer och distributörer

  • 7 mars 2019

Den 30 mars 2019 är det planerat att Storbritannien ska lämna EU. Vad som kommer att gälla för de varor, tjänster och personer som rör sig mellan EU och Storbritannien beror på om utträdet sker avtalslöst eller inte.

Om utträdet sker avtalslöst, en så kallad hård Brexit, innebär det en del förändringar för bland annat tillverkare, importörer, distributörer samt anmälda organ respektive ackrediterade organ.

Här följer några exempel på sådana förändringar:

  • Produkter tillverkade i Storbritannien ska efter utträdet ha en importör och produkterna ska vara märkta med information om denne importör, inklusive adressuppgifter.
  • Om du köper varor från Storbritannien kommer du att bli importör istället för distributör. Detta medför helt andra skyldigheter för dig och hanteringen kommer att omfattas av tullregler.
  • Om du som tillverkare anlitar anmälda organ i Storbritannien behöver du planera för att anlita organ inom EU efter utträdet, detta eftersom brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ.
  • Ackrediteringar utfärdade av Storbritanniens ackrediteringsorgan, United Kingdom Accreditation Service (UKAS), kommer fortsatt att vara giltiga.

Ytterligare information

Information från SWEDAC

Kommerskollegiums information