Fler nyheter

Så gör du för att undvika smitta när du arbetar

  • 19 november 2019

När man arbetar nära andra människor, till exempel på en förskola eller med personlig assistans, finns det risk att komma i kontakt med smittämnen, som bakterier och virus.

Människor kan bära och utsöndra smittämnen utan att vara sjuka och ibland utan veta om att de bär på en smitta. Ofta handlar det om mer vardagliga smittor, som förkylningsvirus, men ibland kan det vara mer allvarliga smittämnen, som antibiotikaresistenta bakterier.

Din arbetsgivare ska se till att din arbetsmiljö är säker och vidta åtgärder för att minska risken för att du smittas i ditt arbete. Det gäller för alla arbeten. Men för dig som arbetar nära andra människor och kan komma i kontakt med kroppsvätskor i ditt arbete är det extra viktigt. Därför ska din arbetsgivare se till att du

  1. Tvättar händerna när det finns smittrisk och även använder handdesinfektion om du kan komma i kontakt med kroppsvätskor.
  2. Använder engångshandskar, till exempel när du byter blöjor eller torkar upp kräkningar.
  3. Använder skyddsförkläde eller liknade när du hjälper en person med personlig hygien eller tar hand om smutstvätt.
  4. Skyddar dig mot stick- och skärskador, till exempel om du hjälper en person med insulinbehandling vid diabetes.
  5. Kan vaccinera dig mot vissa smittämnen om det behövs för ditt arbete.

Din arbetsgivare ska också se till att du får utbildning om vilka smittrisker som kan finnas på ditt arbete och hur du kan skydda dig mot dessa risker. Du ska få utbildningen innan du börjar ditt arbete.

Läs mer om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier:

Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier (RAP 2018:6), kunskapssammanställning

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter