Fler nyheter

Reglerna om trycksatta anordningar, AFS 2017:3, innehåller felskrivningar som rättas i ändringsföreskriften AFS 2019:1

  • 1 april 2019

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, började gälla 2017. Det har visat sig att föreskrifterna innehåller några felskrivningar och hänvisningar som nu rättas till med en ändringsföreskrift.

Bild som visar olika exempel på trycksatta anordningar.

Ändringarna är av formell karaktär vilket innebär att skyddsnivån förblir oförändrad.

Eftersom att sakinnehållet inte påverkas bedömer Arbetsmiljöverket att ingen konsekvensutredning behövs, dock görs en bedömning enligt 5 § i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Förtydligande om krav på brandsläckare

Det mest angelägna ändringsbehovet avser kraven på brandsläckare i 3 kap. 5 och 7 §§. Dessa krav ska bara avse sådana brandsläckare där koldioxid är släckmedel.

Enkla tryckkärl på fordon

Dessutom tydliggör Arbetsmiljöverket att föreskrifternas tillämpningsområde omfattar även enkla tryckkärl som sitter på fordon i enlighet med 1 kap. 2 § punkt 11.

Vi definierar också förfallomånad som den kalendermånad då intervallet för nästa återkommande kontroll löper ut.

Ändringsföreskriften, AFS 2019:1,  om ändringar  i AFS 2017:3, börjar gälla den 2 sept 2019. Den kommer att publiceras på av.se.