Fler nyheter

Nytt ställningstagande från Arbetsmiljöverket

  • 9 oktober 2019

Arbetsmiljöverket kommer inte att ställa krav på att de som endast exponeras för monoisocyanater ska genomgå utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Exempel på situationer då enbart monoisocynater kan bildas är

  • när nytt isolermaterial av mineral- och stenull bränns av på värmeverk,
  • vid upphettning av proteininnehållande livsmedel och
  • vid avbränning av hornvävnad på kalvar.

Ställningstagande om tillämpning av krav på utbildning och medicinska kontroller vid termisk nedbrytning som frisätter monoisocyanter, pdf, öppnas i nytt fönster