Fler nyheter

Nytt regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket

  • 8 juli 2019

Regeringen ger Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.

Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Vi ska ge arbetsgivare ett fördjupat stöd och utveckla, sprida och informera om den plattform som vi etablerade tillsammans med DO 2018.

Läs pressmeddelande på regeringen.se, extern länk, öppnas i nytt fönster