Fler nyheter

Nytt regeringsuppdrag om dödsolyckor

  • 20 juni 2019

Regeringen har idag gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet.

Perioden vi ska analysera är 2018 och det första halvåret 2019. De mest olycksdrabbade branscherna ska stå i fokus.

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera dödsolyckor, Regeringens pressmeddelande, öppnas i nytt fönster