Fler nyheter

Nytt insynsråd för Arbetsmiljöverket

 • 26 augusti 2019

Regeringen har valt nya ledamöter till Arbetsmiljöverkets Insynsråd och vår generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har nu bjudit in dem till ett första möte den 30 oktober. Vid mötet kommer de nya ledamöterna få en genomgång av Arbetsmiljöverkets verksamhet och aktuella frågor.

Insynsråd finns för myndigheter som leds av en chef, så kallade enrådighetsmyndigheter, som i Arbetsmiljöverkets fall. Enligt regeringens beskrivning av insynsrådens uppgift ska de utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Det ska tillgodose behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Så här ser den nya sammansättningen ut i Arbetsmiljöverkets insynsråd:

Dessa personer är ledamöter två år framåt:

 • Johan Andersson, riksdagsledamot (S)
 • Saila Quicklund, riksdagsledamot (M)
 • Ciczie Weidby, riksdagsledamot (V)

Dessa personer är ledamöter tre år framåt:

 • Pia Blanck Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket
 • Johan von Sydow, länsöverdirektör
 • Jan Gulliksen, professor

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
 • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
 • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
 • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
 • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter