Fler nyheter

Intressentseminarium om regelförnyelse, 6 mars 2019

  • 6 mars 2019

Idag genomför Arbetsmiljöverket ett seminarium om det långsiktiga arbetet med regelförnyelse som nu just nu genomförs på myndigheten. Bland deltagarna på seminariet finns både små och stora arbetsgivarorganisationer, bransch- och arbetstagorganisationer.

Regelförnyelse är ett större utvecklingsarbete som syftar till ett modernt och framåtsyftande regelverk, relevant för hela arbetslivet. Inom ramen för det arbetet genomförs nu en samlad översyn av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, med målet att skapa ett tydligt och sammanhängande regelverk. Med en tydligare regelstruktur och mer begripliga regler får arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare bättre förutsättningar att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö, där färre blir sjuka eller drabbas av olyckor.

Syftet med seminariet är att förankra och informera om arbetet med regelförnyelse, med fokus på införandet av en ny regelstruktur. Under dagen ges det flera tillfällen för deltagarna att lyssna och reflektera kring några centrala teman i utvecklingsarbetet, såsom vad som gör ett regelverk logiskt och sökbart, hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan lyftas fram, samt vad ett bra vägledande material innehåller och vilken form det har. De synpunkter som kommer fram under intressentseminariet blir ett viktigt underlag inför det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vill du läsa mer om arbetet med regelförnyelse? Här kan du läsa mer om både det större utvecklingsarbetet som pågår på Arbetsmiljöverket, och om arbetet med att införa en ny regelstruktur.

Regelförnyelse

Program

Klockan 12.30 Inledning

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket

Presentation i aulan

  • Så arbetar Arbetsmiljöverket med regelförnyelse 
  • Införande av ny regelstruktur

Klockan 13.30 Parallella tema-seminarier

Varje tema inleds med en presentation och därefter får deltagarna reflektera och diskutera. Synpunkter och förslag dokumenteras. Moderator: Sonder

  • Tema 1 Stöd att hitta i regelverket
  • Tema 2 Synliggöra SAM i regelverket
  • Tema 3 Vägledande material till regelverket

Klockan 15.00 Kaffe med informationsstationer

Klockan 15.30 Sammanfattning i aulan

Samtal på scen

Klockan 16.00 Avslutning