Fler nyheter

ILO firar 100 år

  • 26 april 2019

Med anledning av FN:s internationella arbetsorganisation, ILO:s hundraårsjubileum och världsarbetsmiljödagen den 28 april anordnar Arbetsmiljöverket och den svenska ILO-kommittén idag, den 26 april, en konferens om arbetsmiljöarbetet under 100 år.

Bild på Erna Zelmin Ekenhem som håller ett framförande vid en konferens

Arbetsmiljöverkets generaldirektör inleder konferensen.

– Den stora utmaningen har alltid varit att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på grund av arbetet. Dödsolyckorna har minskat genom åren men fortfarande händer det att människor går till sitt jobb och aldrig kommer hem. Ett arbetsrelaterat dödsfall är ett för mycket. Flera måste bidra till att förebygga skador och dödsfall i arbetet men ytterst är arbetsgivarens ansvar, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

I år är det 100 år sedan FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO inrättades. ILO bygger på en treparts samverkan mellan regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. ILO beslutar om regler för arbetsvillkor i arbetslivets olika delar däribland arbetsmiljöfrågorna och vakar över reglernas efterlevnad.

– Arbetsmiljölagen och EU:s arbetsrättslagstiftning grundar sig till stor del på ILO-konventionerna. Det är stor skillnad på hur långt länderna som är med i ILO kommit i sitt arbetsmiljöarbete, så här är det viktigt att vi hjälper varandra, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Konferensen vänder sig till arbetsmarknadens parter, forskare, studenter, myndigheter och andra intresserade.