Fler nyheter

Generella beslut om TMA-fordon upphävs

  • 11 juni 2019

Arbetsmiljöverket upphäver ett flertal generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator, så kallade skyddsfordon).

Bild på en bärgningsbils backspegel med en kvinna i.

Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets ställningstagande om att huvudinriktningen i tillsynen är att ställa krav på att arbetsgivaren riskbedömer och åtgärdar risker i arbetsmiljön. I ett antal kammarrättsdomar har det även slagits fast att det varken är rimligt eller proportionerligt med generella förbud mot att utföra servicearbeten på vissa vägsträckor utan skydd av TMA-fordon.

– Arbetsgivaren har fortfarande ansvaret för personalens säkerhet på vägarna. Att vi nu upphäver våra tidigare generella beslut betyder inte att bärgningsföretag och andra som utför servicearbeten längs vägarna ska upphöra med att använda TMA-fordon, säger Anna Billgren, chef för Region öst på Arbetsmiljöverket. 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vid varje tillfälle bedöma riskerna och åtgärda dem på lämpligaste sätt. Detta ska ske i dialog med berörda arbetstagare och skyddsombud. 

– Vi har förståelse för att det i branschen finns en oro för de risker som servicearbete vid väg medför. Varje situation måste bedömas noga och arbetsgivaren ska i varje situation säkerställa att arbetet på och vid vägen sker på ett säkert sätt, säger Anna Billgren.

TMA-fordon bästa skyddet i många fall

– I många situationer är TMA-fordon det bästa skyddet. I andra fall med exempelvis gles trafik och god sikt kan det vara tillräckligt med farthinder på vägbanan. Svårare situationer med mycket trafik, skymd sikt eller trånga passager kan å andra sidan kräva att polisen kontaktas för att spärra av vägen medan arbetet pågår, säger Anna Billgren. 

Det är omkring 200 tidigare fattade beslut som Arbetsmiljöverket nu upphäver. Besluten har innebörden att servicearbete vid väg (bärgning, bogsering, reparationer och byte av däck) ska skyddas av TMA-fordon på ett antal skyddsklassade vägar i Stockholms, Östergötlands, Örebro och Gävleborgs län. 

Ett antal beslut som är fattade efter inspektioner på plats och ställe – då Arbetsmiljöverket har kunnat konstatera att TMA-fordon ska användas i de konkreta fallet – ska dock fortsatt gälla. 

Arbetsmiljöverket bedrev under 2000-talets början inspektioner mot transportbranschen och konstaterade då att bärgningsarbete och andra servicearbeten på väg innebar stora risker. 

Kontakter på Arbetsmiljöverket

Anna Billgren, chef för Region öst, telefon 010-730 95 86

Presstjänsten, telefon 010-730 91 55 

Läs mer om bärgning och servicearbete vid väg på Arbetsmiljöverkets webbplats

Bärgnings och servicearbete vid väg

Riskerna vid bärgningsolyckor ska åtgärdas på rätt sätt

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter