Fler nyheter

En säkerhetskultur, där man vågar säga ifrån, räddar liv

  • 13 juni 2019

Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Arbetsolyckor är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, nov 2018

Det skriver generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i en debattartikel som tidningen Arbetet publicerar idag, torsdag den 13 juni.

Erna skriver också att det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. För att minska antalet olyckor och sjukdomar är ett lokalt fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur på arbetsplatsen helt avgörande.

En god säkerhetskultur kännetecknas av att arbetsledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att säkerhet är en del av kulturen. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det utesluter inte att alla som finns på arbetsplatsen har ett ansvar att bidra till en god och säker arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om att följa de instruktioner och säkerhetsrutiner som finns för att använda skyddsutrustning.

Ett aktivt förebyggande arbete kräver att risker i varje arbetsmoment analyseras och åtgärdas, att attityder och värderingar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö diskuteras regelbundet. Arbetsgivaren har ett ansvar för att skapa en kultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Arbetsledningen har därför en stor och viktig roll när det gäller att föra ut och förankra säkerhetstänkandet till sina medarbetare. En bonus är dessutom att en verksamhet som är hälsosam och säker även är en effektiv verksamhet.

Hela debattinlägget finns på Arbetets webbplats:

En säkerhetskultur, där man vågar säga ifrån, räddar liv, Arbetets webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter