Fler nyheter

Dom om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar överklagad

  • 9 december 2019

Arbetsmiljöverket har överklagat Kammarrätten i Stockholms dom från den 30 oktober till Högsta förvaltningsdomstolen. I domen kom kammarrätten fram till att egenanställningsföretaget Cool Company inte är arbetsgivare och därför inte behöver betala sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljöverket anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eftersom det saknas vägledande avgöranden för hur långt egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar sträcker sig. Den här formen av anställning har ökat under de senaste åren och det är viktigt att utreda på vilket sätt arbetsmiljölagen är tillämplig i ett arbetsgivar-arbetstagarförhållande.

Mer om kammarrättens dom:

Sveriges domstolar, öppnas i nytt fönster