Fler nyheter

Dialogen är kärnan i bra arbetsmiljöarbete

  • 12 augusti 2019

Arbetsmiljöverket: Det finns vägledande material att tillgå

Utöver arbetsmiljöreglerna finns vägledande material och stöd att tillgå för arbetsgivarna. Vi erbjuder ingen universallösning men vi ser att en levande dialog på arbetsplatsen är kärnan i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Tråkigt att Företagarna i stället för att uppmärksamma det väljer att smutskasta oss, skriver Håkan Olsson, Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör.

Dialogen är kärnan i bra arbetsmiljöarbete, Expressens webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter