Fler nyheter

Dags att mäta radon på arbetsplatsen

  • 10 oktober 2019
På vinterhalvåret är det lämpligt att mäta exponeringen av radon på din arbetsplats. Målet är att minska risken för lungcancer.

Arbetsgivare är skyldiga att bedöma och eventuellt åtgärda riskerna med höga radonhalter på arbetsplatsen. Under perioden oktober till och med april är det lämpligt att mäta radonhalten under minst två månader.

Radon är en radioaktiv gas och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. Den som arbetar under jord, till exempel i en gruva eller i ett bergrum, har störst risk att utsättas för radon. Det är också högre risk i de delar av landet där det finns en hög halt av radium i marken.

Arbetsmiljöverket har det grundläggande tillsynsansvaret för radon på de arbetsplatser där riskbedömningar för förhöjd radonexponering inte har gjorts. Gränsvärden för radonexponering ges också ut av oss. Om en arbetsgivare inte får ner radonhalten under gränsvärdet ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som då tar över tillsynsansvaret.

Du kan läsa mer här på Arbetsmiljöverkets webbplats eller hos Strålsäkerhetsmyndigheten:

Radon

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

2020-03-12: Vissa formuleringar i nyheten har förtydligats. 

Fler nyheter