Fler nyheter

Dags att mäta radon på arbetsplatsen

  • 10 oktober 2019

På vinterhalvåret är det lämpligt att mäta exponeringen av radon på din arbetsplats. Målet är att minska risken för lungcancer.

Arbetsgivare är skyldiga att bedöma och eventuellt åtgärda riskerna med höga radonhalter på arbetsplatsen. Under perioden oktober till och med april är det lämpligt att mäta radonhalten under minst två månader.

Radon är en radioaktiv gas och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. Den som arbetar under jord, till exempel i en gruva eller i ett bergrum, har störst risk att utsättas för radon. Det är också högre risk i de delar av landet där det finns en hög halt av radium i marken.

Arbetsmiljöverket har det grundläggande tillsynsansvaret för radon på de arbetsplatser där riskbedömningar för förhöjd radonexponering inte har gjorts. Gränsvärden för radonexponering ges också ut av oss. Om en arbetsgivare inte får ner radonhalten under gränsvärdet ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som då tar över tillsynsansvaret.

Du kan läsa mer här på Arbetsmiljöverkets webbplats eller hos Strålsäkerhetsmyndigheten:

Radon

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

2020-03-12: Vissa formuleringar i nyheten har förtydligats. 

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter