Fler nyheter

Dags att mäta radon på arbetsplatsen

  • 10 oktober 2019

På vinterhalvåret är det lämpligt att mäta exponeringen av radon på din arbetsplats. Målet är att minska risken för lungcancer.

Arbetsgivare är skyldiga att bedöma och eventuellt åtgärda riskerna med höga radonhalter på arbetsplatsen. Under perioden oktober till och med april är det lämpligt att mäta radonhalten under minst två månader.

Radon är en radioaktiv gas och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. Den som arbetar under jord, till exempel i en gruva eller i ett bergrum, har störst risk att utsättas för radon. Det är också högre risk i de delar av landet där det finns en hög halt av radium i marken.

Arbetsmiljöverket har det grundläggande tillsynsansvaret för radon på de arbetsplatser där riskbedömningar för förhöjd radonexponering inte har gjorts. Gränsvärden för radonexponering ges också ut av oss. Om en arbetsgivare inte får ner radonhalten under gränsvärdet ska det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som då tar över tillsynsansvaret.

Du kan läsa mer här på Arbetsmiljöverkets webbplats eller hos Strålsäkerhetsmyndigheten:

Radon

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster 

 

2020-03-12: Vissa formuleringar i nyheten har förtydligats. 

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
  • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
  • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
  • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter