Fler nyheter

Bristande riskbedömning orsakar olyckor med handhållna maskiner

  • 17 oktober 2019

En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning. Det är några av de faktorer som orsakar arbetsolyckor med handhållna maskiner, enligt de djupstudier som Arbetsmiljöverket gjort.

Bild på en handhållen maskin

I de fall som varit föremål för djupstudierna, som är ett slags närmare fallstudier, finns bland annat exempel på en motorkap vars sågklinga skurit genom både bröstkorg och ansikte på användaren. Andra fall är exempelvis en spik som går igenom tumme och pekfinger på en lärling när en spikpistol avfyrats av misstag och en mekaniker som skadat sig på en vinkelslip vid arbete i en smörjgrop.

Olyckor med handhållna maskiner orsakar inte heller bara fysiska besvär för den som drabbas, de kan också bli dyra för samhället. Bara de senaste åren har det i snitt skett ett hundratal arbetsolyckor i månaden med sjukfrånvaro som följd.

Djupstudier kompletterar statistiken

Djupstudierna utgör ett viktigt komplement till redan tillgängliga siffror ur arbetsskadestatistiken. Ett viktigt skäl till detta är att de ger en väl underbyggd bild av orsakerna till arbetsolyckorna som inte enbart bygger på antalet inkomna anmälningar.

– Här ser vi till exempel att det ofta har saknats både den kunskap och erfarenhet som krävs vid arbete med handhållna maskiner. Då är det inte så konstigt att även riskbedömningen brister, säger Ann Eriksson, arbetsmiljöinspektör och projektledare.

Resultatet vässar inspektioner

Nu ska djupstudierna om arbetsolyckor vid användning av handhållna maskiner användas som underlag för prioriteringar vid Arbetsmiljöverkets framtida inspektioner. Genom att sprida kunskap om vilka varningstecknen är och ställa relevanta frågor vid inspektioner kan Arbetsmiljöverket bidra till att arbetsolyckorna inom kategorin blir färre.

– Riskbedömning handlar ju om mer än att inte ha fingret på avtryckaren till spikpistolen i onödan, för att nämna ett exempel. Eftersom handhållna maskiner förekommer nästan överallt är det förstås viktigt att uppmärksamma både arbetsgivare och arbetstagare på de risker som finns, säger Ann Eriksson.

Arbetsgivaren har ansvaret, men alla kan anmäla

I första hand är det arbetsgivaren som ansvarar för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personen som använder handhållna maskiner ska ha:

  • kunskap om hur maskinen ska användas
  • dokumenterad erfarenhet, samt
  • möjlighet att göra en ordentlig riskbedömning före användning.  

Anmälan om bristfällig utrustning och/eller farlig användning av den görs via vår sida för anmälning av farlig produkt. Anmälan kan göras anonymt.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Djupstudier av olyckor i samband med handhållna maskiner i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter