Fler nyheter

Arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion

  • 13 maj 2019

Inga arbetstagare ska exponeras för smittämnen på grund av att arbetsgivaren inte har upphandlat sticksäkra produkter.

Arbetstagare som ger en injektion till patient, eller brukare, i till exempel en omvårdnadssituation, ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion. Ett sådant exempel är vid insulinbehandling.

I en omvårdnadssituation där arbetstagaren ger en insulininjektion till en patient eller brukare ska kanylen ha integrerad skyddsfunktion. Och om så behövs, enligt arbetsgivarens riskbedömning, ska kanyler med dubbel integrerad skyddsfunktion användas för att förhindra exponering av smittämnen.

Ett annat exempel är att sticksäkra kanyler ska användas vid vaccination.

- Tillbud som stickincidenter ska inte behöva hända om arbetsgivare upphandlar korrekta produkter, har rutiner och ger utbildning till arbetstagarna om hur de sticksäkra produkterna ska användas, säger Jens Åhman. Enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Kraven på integrerad skyddsfunktion fanns redan

Kraven fanns redan i föreskriften: Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), som är upphävd och ersatt av föreskriften: Smittrisker (AFS 2018:4).

Nämligen att vassa föremål som är avsedda att användas på människor och som kan komma i kontakt med kroppsvätskor, ska vara försedda med en fungerande integrerad skyddsfunktion om sådana produkter finns på marknaden. Idag finns produkterna på marknaden och ska därmed upphandlas och användas när arbetstagare ger behandling till patient, brukare eller annan omvårdnadssituation.

Mer information om hur man kan använda kanyler med integrerad skyddsfunktion finns här:


Cirkulär 19:23 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker - arbetstagare ska alltid använda kanyler med integrerad skyddsfunktion, pdf, öppnas i nytt fönster.