Fler nyheter

Arbetsmiljöverket informerar om arbetsmiljöansvar i kommuner och regioner

  • 18 mars 2019
Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att kommuner och regioner har en god arbetsmiljö.
Bild på Arbetsmiljöverkets flagga vajandes i vinden i vad som tycks vara styv kuling.
Under 2019 kommer Arbetsmiljöverket träffa politiker i kommuner och regioner och informera om ansvaret politiker har som arbetsgivare. Syftet med denna politikerinformation är att beskriva hur politiker kan hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. Totalt kommer 20 regioner och 290 kommuner få besök.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tjänstemän

I praktiken sköter tjänstemän merparten av arbetsmiljöarbetet. I det vardagliga arbetet fattar de beslut efter delegation. Det är politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd som är den yttersta arbetsgivarrepresentanten för kommuner och landsting. De ska förvissa sig om att arbetstagare och elever inte utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbete och skola.

Arbetsmiljöverket bygger nära samarbete med SKL


Inför politikerinformationen besökte Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin -Ekenhem Sveriges kommuner och Landsting, SKL. Där träffade hon politiker i SKL:s styrelse och förtroendevalda kommunpolitiker i SKL:s olika beredningar.
- Jag berättade om det mer nära samarbete som vi nu bygger med SKL för att rusta kommunsektorn att bli bättre på att klara sitt arbetsmiljöarbete. Och att de som politiker är arbetsgivare och yttersta ansvariga för arbetet med arbetsmiljön. Kommunsektorn är så stor att vi inte ska behöva vara där i den utsträckning vi faktiskt är idag, säger Erna Zelmin Ekenhem.

Analysera konsekvenser vid förändringar

Vid förändringar ska man alltid genomföra en analys av konsekvenserna för arbetsmiljön. Om det framkommer att hälsoriskerna ökar ska man åtgärda dessa. De som har till uppgift att sköta arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet, till exempel chefen för en avdelning, skola eller omsorgen behöver ha resurser och befogenheter att förebygga eventuella risker.
Föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete har tonvikt på det förebyggande arbetet.
Det betyder att man kontinuerligt ska undersöka fysiska, psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen.
- Politikerna ska som arbetsmiljöansvariga följa upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs. Det vill säga att ansvarig för arbetsmiljön bedömer, åtgärdar och följer upp risker som kan innebära risker för hälsan, avslutar Erna Zelmin – Ekenhem.
Fler nyheter