Fler nyheter

Arbetsmiljöverket har tecknat avtal för ny lokal

  • 12 december 2019
Arbetsmiljöverket har tecknat avtal för ny lokal på Svetsarvägen 12, Solna Business Park.
Ingången till Arbetsmiljöverkets nya kontor.

Flytten beräknas ske i slutet av 2020 och i samband med det flyttar både huvudkontoret och regionkontor Öst i Stockholm till den nya lokalen.

Relaterade nyheter

Nu är remissen om ny regelstruktur på gång

  • 21 januari 2020
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få en ny struktur och den 30 januari går förslaget ut på remiss. Förutom att föreskrifterna sorterats på ett mer överskådligt sätt har också språket fått en översyn. Vi har träffat Eva Barkström som är projektledare för arbetet med den nya regelstrukturen.

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet

  • 10 januari 2020
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Arbetsmiljöverket kommer att fördela totalt 3 miljoner kronor för 2020 i bidrag. Sista dag för ansökan ...

Dom om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar överklagad

  • 9 december 2019
Arbetsmiljöverket har överklagat Kammarrätten i Stockholms dom från den 30 oktober till Högsta förvaltningsdomstolen. I domen kom kammarrätten fram till att egenanställningsföretaget Cool Company inte är arbetsgivare och därför inte behöver betala sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.

Farliga köksmaskiner hittades i samordnade restaurangkontroller

  • 5 december 2019
I förra veckan genomförde Arbetsmiljöverket restaurangkontroller tillsammans med flera andra myndigheter på ett 30-tal orter över hela landet. Arbetsmiljöverket utfärdade 45 omedelbara förbud mot att använda farliga köksmaskiner och ställde över 260 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
Fler nyheter