Fler nyheter

Arbetsmiljöverket frågar Sverige om attityder till arbetsmiljöarbete

  • 2 september 2019

Nu gör vi på Arbetsmiljöverket en undersökning för att ta reda på olika gruppers attityder till arbetsmiljöarbete.

I höst frågar Arbetsmiljöverket 5 000 personer hur de ser på arbetsmiljöarbete. Är det viktigt, eller inte? Varför, eller varför inte? Och vad skulle få just dem att engagera sig mer för en god arbetsmiljö på sina egna arbetsplatser?

- Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Därför är det viktigt att vi arbetar med att öka engagemanget och intresset för arbetsmiljöfrågorna, säger Ulrica Klettner, enhetschef på enheten för strategisk kommunikation och initiativtagare till undersökningen.

Attitydundersökningen genomförs av statistikmyndigheten SCB och omfattar 5 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 20-64 år. Den startar den 3 september och pågår till mitten av oktober. Resultaten presenteras i november. Undersökningen kommer sedan att genomföras vartannat år.

- Undersökningen kommer att lära oss mer om hur attityder skiljer sig åt mellan chefer och medarbetare, människor i olika åldrar och med olika utbildningsnivå, i små och större företag och så vidare. Det kan vi sedan använda när vi arbetar för att få människor att engagera sig mer och att söka kunskap om arbetsmiljöarbete, säger Ulrica Klettner.

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
  • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
  • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
  • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter