Fler nyheter

Arbetsmiljöverket frågar Sverige om attityder till arbetsmiljöarbete

  • 2 september 2019
Nu gör vi på Arbetsmiljöverket en undersökning för att ta reda på olika gruppers attityder till arbetsmiljöarbete.

I höst frågar Arbetsmiljöverket 5 000 personer hur de ser på arbetsmiljöarbete. Är det viktigt, eller inte? Varför, eller varför inte? Och vad skulle få just dem att engagera sig mer för en god arbetsmiljö på sina egna arbetsplatser?

- Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Därför är det viktigt att vi arbetar med att öka engagemanget och intresset för arbetsmiljöfrågorna, säger Ulrica Klettner, enhetschef på enheten för strategisk kommunikation och initiativtagare till undersökningen.

Attitydundersökningen genomförs av statistikmyndigheten SCB och omfattar 5 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 20-64 år. Den startar den 3 september och pågår till mitten av oktober. Resultaten presenteras i november. Undersökningen kommer sedan att genomföras vartannat år.

- Undersökningen kommer att lära oss mer om hur attityder skiljer sig åt mellan chefer och medarbetare, människor i olika åldrar och med olika utbildningsnivå, i små och större företag och så vidare. Det kan vi sedan använda när vi arbetar för att få människor att engagera sig mer och att söka kunskap om arbetsmiljöarbete, säger Ulrica Klettner.

Fler nyheter