Fler nyheter

Arbetsmiljöundersökningen 2019

  • 7 oktober 2019
Sedan 1989 har Statistiska Centralbyrån gjort undersökningar vartannat år om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Idag börjar datainsamlingen för 2019 då intervjuerna till Arbetskraftsundersökningen drar igång. Ytterligare frågor besvaras sedan via en web- alternativt postenkät som skickas ut till de som i telefonintervjun sagt att de är villiga att svara på ytterligare frågor.

Vi ställer bland annat frågor om:

  • Den fysiska arbetsmiljön
  • Stress
  • Krav
  • Inflytande
  • Konflikter
  • Arbetsmiljöarbete
  • Fysiska eller psykiska besvär

Resultaten kommer att publiceras oktober 2020.

Fler nyheter