Fler nyheter

Arbetsmiljöundersökningen 2019

 • 7 oktober 2019

Sedan 1989 har Statistiska Centralbyrån gjort undersökningar vartannat år om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Idag börjar datainsamlingen för 2019 då intervjuerna till Arbetskraftsundersökningen drar igång. Ytterligare frågor besvaras sedan via en web- alternativt postenkät som skickas ut till de som i telefonintervjun sagt att de är villiga att svara på ytterligare frågor.

Vi ställer bland annat frågor om:

 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Stress
 • Krav
 • Inflytande
 • Konflikter
 • Arbetsmiljöarbete
 • Fysiska eller psykiska besvär

Resultaten kommer att publiceras oktober 2020.

Relaterade nyheter

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över
 • 11 maj 2022
Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4,  som träder i kraft 1 december 2022.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
 • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Stor inspektionsinsats om arbetsanpassning - om hur arbetsgivarna förebygger och åtgärdar sjukfrånvaro
 • 28 mars 2022
Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet.
Frisör- och livsmedelsbranschen granskas i EU-gemensam insats om belastningsergonomi
 • 22 mars 2022
Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och frisörer beror på belastningsskador. Just nu pågår ett 160-tal inspektioner inom de två branscherna, i ett gemensamt EU-projekt med fokus på ergonomi.
Fler nyheter