Fler nyheter

Arbetsmiljöundersökningen 2019

 • 7 oktober 2019

Sedan 1989 har Statistiska Centralbyrån gjort undersökningar vartannat år om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Idag börjar datainsamlingen för 2019 då intervjuerna till Arbetskraftsundersökningen drar igång. Ytterligare frågor besvaras sedan via en web- alternativt postenkät som skickas ut till de som i telefonintervjun sagt att de är villiga att svara på ytterligare frågor.

Vi ställer bland annat frågor om:

 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Stress
 • Krav
 • Inflytande
 • Konflikter
 • Arbetsmiljöarbete
 • Fysiska eller psykiska besvär

Resultaten kommer att publiceras oktober 2020.

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket lanserar funktioner för extern och intern visselblåsning
 • 14 juli 2022
Med start 17 juli lanserar Arbetsmiljöverket två nya funktioner för visselblåsning. Den ena handlar om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som omfattas av vårt tillsynsansvar. Den andra handlar om missförhållanden inom vår egen verksamhet.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning
 • 4 juli 2022
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå
 • 30 juni 2022
Den här veckan öppnar två center mot arbetslivskriminalitet i Göteborg och Umeå, med representanter från bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.
Interna och externa kanaler för visselblåsning
 • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Fler nyheter