Fler nyheter

Buller- och ljusappen uppdaterade

  • 8 juli 2019

För ett par veckor sedan rullades uppdatering av bullerappen ut och förra veckan lanserades en ny version av ljusappen. Har du dem installerade på din telefon sedan tidigare så söker uppdateringarna upp din telefon och du klickar "Uppdatera".

Kollage som visar de båda apparna, Buller och Ljus.

Om inte, så hittar du länkar längre ned i artikeln.

Bullerappen

Uppdateringen innebär, förutom att den är anpassad för en mängd moderna mobiler, att gränssnittet roterar 180 grader vid uppstart. Detta för att påpeka vikten av att telefonens mikrofon ska riktas mot ljudkällan och inte in mot magen. En annan nyhet är att om appen laddas ned till en ej anpassad telefon så dyker det upp en notis om det. Dessutom så har versionen för Androids mätare skalats om så att den endast visar spannet 40-80 dB(A). Det visade sig att mätresultaten inte höll måtten vid starkare ljud än 80 dB(A) så det är en fråga om trovärdighet. Dock ger versionen för iPhone trovärdiga resultat upp till hela 105 dB(A).

Bullerappen, öppnas i nytt fönster

Ljusappen

Sedan Apple lanserade iOS 12 i höstas slogs ljusappens funktionalitet delvis ut för vissa telefoner, så först och främst fixades den buggen i den nya versionen. Appen är numera anpassad till att göra trovärdiga mätningar med samtliga iPhone-modeller och en funktion som beräknar frekvens och modulation hos eventuellt flimmer har lagts till.

Ljusappen, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Interna och externa kanaler för visselblåsning
  • 21 juni 2022
Från och med 17 juli i år ska vissa företag och myndigheter ha interna visselblåsarkanaler på plats. Senast samma datum ska Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter ha lanserat externa kanaler för visselblåsning.
Anmäl förare för utstationering i Sverige
  • 14 juni 2022
Ska du som arbetsgivare etablerad i ett annat land skicka en förare att utföra en yrkesmässig transport i Sverige? Eller beställer du en transport från ett annat land till Sverige? Då berörs du av de nya reglerna om utstationering av förare. Reglerna finns för att stärka förarnas arbetsvillkor ...
Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram
  • 30 maj 2022
Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.
Ny ändringsföreskrift om utbildningskrav vid hantering av diisocyanater
  • 8 april 2022
För att undvika dubbelreglering kommer utbildningskraven, för de diisocyanater som omfattats av begränsningen i Reach-förordningen, att tas bort i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker när begränsningen börjar gälla.
Fler nyheter