Fler nyheter

Ytterligare 25 miljoner till Arbetsmiljöverket för att motverka sexuella trakasserier på arbetet

  • 6 juli 2018
För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att fördela 120 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket, Skolverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Arbetsmiljöverket får 25 miljoner.

Arbetsmiljöverket får 25 miljoner kronor för informationsinsatser och kompetensutveckling:
- 10 miljoner till informationsinsatser till arbetsgivare för att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet.
- 15 miljoner till kompetensutveckling för regionala skyddsombud för att genomföra informations- och utbildningsinsatser på arbetsplatser.

Sedan tidigare har Arbetsmiljöverket tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ett regeringsuppdrag att ta fram en digital plattform som klargör lagar och regler kring sexuella trakasserier på arbetet.

Här hittar du Arbetsmiljöverkets regleringsbrev

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsmiljöverket, ESVs webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter