Fler nyheter

Verktyg för friskare och säkrare arbetsplatser

  • 22 oktober 2018
Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent har tagit fram nya verktyg för att hjälpa arbetsgivare att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Verktygen innehåller filmer, böcker, tips, exempel, checklistor och tester som bygger på arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
En bild på två kvinnor som sitter på ett möte.

Alldeles för många människor blir sjuka, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete. För hög arbetsbelastning, tuffa arbetsscheman och kränkande särbehandling kan göra människor sjuka men även påverka säkerheten på jobbet. Exempelvis kan arbetssituationer under allt för mycket stress göra att människor börjar tumma på säkerhetsrutiner. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är lika viktig att ta hänsyn till som den fysiska arbetsmiljön när man förebygger risker för ohälsa och skador på jobbet.  

Bild på Eva Karsten.
Eva Karsten

- Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö på grund av sitt jobb. Partsrådets, Suntarbetslivs och Prevents verktyg är pedagogiskt upplagda och hjälper arbetsgivare att ta sitt ansvar för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Ett arbete som främjar både hälsa och säkerheten på jobbet, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare för tillsyn av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivare som har bra kunskaper och har gett sina ledare goda förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljön har också möjlighet att skapa arbetsplatser där människor trivs och mår bra samtidigt som verksamheten kan utvecklas.

Länkar till verktygen:

Systematisk arbetsmiljöarbete, Partsrådets webbplats, öppnas i nytt fönster, e-utbildningen är framtagen för det statliga avtalsområdet och avsedd att genomföras partsgemensamt 

OSA-kollen, Suntarbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

OSA-hjälpen, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöverkets verktyg och vägledning:

Verktyg och vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Fler nyheter