Fler nyheter

Skogsbränderna i Sverige

  • 18 juli 2018

Många yrkesgrupper, frivilliga och myndigheter, berörs just nu av det exceptionellt varma klimatet och av allvarliga skogsbränder i stora delar av landet. Arbetsmiljöverket har samlat fakta kring temperatur och klimat på arbetsplatser, se länken längst ned.

För all krisinformation och information om vad ansvariga aktörer och myndigheter gör, gå till krisinformation.se. Där finns till exempel kommunernas kontaktuppgifter för frivilliga som vill hjälpa till, vägtrafikinformation och brandriskprognos.

Krisinformations webbplats, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Temperatur och klimat 

Fler nyheter