Fler nyheter

Riskerna vid bärgningsolyckor ska åtgärdas på rätt sätt

  • 29 januari 2019

Arbetsmiljöverket ställer krav på högsta möjliga säkerhet vid bärgningsolyckor. Arbetsgivaren ska följa arbetsmiljölagen och ta ansvaret för bärgningspersonalens säkerhet på vägarna.

Bild på en bärgningsbils backspegel med en kvinna i.

Det är riskbilden som avgör vilken åtgärd som är mest lämpad för att skydda bärgningsarbetare på bästa sätt. Det är arbetsgivarens ansvar att skydda sin personal med lämpligt säkerhetsskydd och metod. Ett skydd av flera kan vara krockdämpande fordon av typen TMA (Truck mounted attenuator), men behöver inte vara rätt skyddsmetod i alla lägen.

– När arbetsgivaren tillsammans med arbetstagare och skyddsombud bestämmer att TMA är rätt skydd för att förebygga allvarliga risker, då ska naturligtvis TMA användas, säger Pernilla Niia, regionchef på Arbetsmiljöverkets region väst.

Olika åtgärder för olika riskbilder

Pernilla Niia menar att det finns andra skyddsåtgärder som är mer lämpliga i vissa situationer. Det är den specifika risksituationen som uppstått som avgör vilken skyddsmetod som är lämpligt. Här är några exempel på andra skyddsåtgärder:

  • utrullningsbara farthinder
  • skyltning och ljus
  • avstängda vägbanor

– Vid exempelvis torrt väglag och väldigt lite trafik på en sträcka med bra sikt – där bärgning antas ta någon minut – kan det räcka med skyltning och ljus. När trafiken är tät, väglaget halt efter regn och på en sträcka med dålig sikt, kan man på samma väg behöva stänga av vägen för att bärga säkert, säger Pernilla Niia.

Arbetsmiljöverket ska inte och kan inte förespråka någon specifik metod eller skydd. Den möjligheten finns inte i arbetsmiljölagen. 

En del i bärningsbranschen menar att det är orealistiskt att tro att arbetsgivaren ska hinna undersöka och riskbedöma och vidta rätt åtgärd i tid vid varje enskilt tillfälle?

– Företagen måste rätta sig efter arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ska bedöma riskerna och åtgärda dem på lämpligaste sättet. Det ansvaret är inget de kan backa ifrån. De måste följa arbetsmiljölagen oavsett om Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion hos dem eller inte.

Arbetsmiljöverket ska inte förespråka generella krav på TMA

En dom i kammarrätten har nyligen gett Arbetsmiljöverket rätt i att kräva att arbetsgivaren undersöker, bedömer riskerna och vidtar åtgärder. Därmed kan myndigheten inte förespråka endast en enda åtgärd i några allmänna krav på krockdämpande fordon av typen TMA.

Se även inslag från SVT om situationen runt krockdämpande fordon inom bärgning:

TMA-fordon inget krav - varje bärgning bedöms enskilt, SVTs webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om bärgning och servicearbete vid väg här:

Bärgning och servicearbete på väg