Fler nyheter

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor

  • 3 oktober 2018
Efter valet är det nu dags för nya och gamla politiker att ta plats. Frågorna ser olika ut men gemensamt för er alla är att du som är politiker har ett ansvar att se till att arbetsmiljölagen följs i era verksamheter.
Bild på kvinnlig förtroendeval som håller ett anförande.

Är du politiker i fullmäktige, styrelse och nämnder är du som arbetsgivare den yttersta representanten för kommun och landsting. Men vad innebär det i praktiken? Hur ska du göra? Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan du styra verksamheten så att arbetstagare och elever får en bra arbetsmiljö, både organisatoriskt, fysiskt och socialt. I Arbetsmiljöverkets nyreviderade broschyr "Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor" får du hjälp med verktyg för detta viktiga arbete.

Att investera i arbetsmiljön är att investera i både nuet och framtiden. Produktionsbortfall och sjukskrivningar minskar och de personer som finns på plats trivs och presterar bättre.

Du hittar broschyren här: 

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor (ADI 563)

Fler nyheter