Fler nyheter

Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs

  • 4 december 2018
Vid utgången av januari 2019 upphör Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning att gälla.
Bild på pappersrullar i en fabrik.

Föreskrifterna upphävs utan följdändringar i andra föreskrifter. Aktuella krav täcks in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

Föreskrifterna används i ytterst liten utsträckning vid arbetsmiljöverkets inspektioner vid kravställande.

Arbetsmiljöverket upphäver därför föreskrifterna om maskiner för papperstillverkning AFS 1984:16. Upphävandeföreskriften heter AFS 2018:10. 

Arbetsmiljöverkets mängd av regler minskas och blir därmed bli mer överskådlig.

Fler nyheter