Fler nyheter

Nya regler skyddar 1 miljon arbetstagare mot smitta

  • 8 maj 2018
Idag beslutade Arbetsmiljöverket om nya föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Föreskrifterna börjar gälla den 19 november i år. I samband med att de träder i kraft upphör de nuvarande föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet att gälla.

Många arbetstagare har arbetsuppgifter där de kan bli utsatta för smitta. Sammantaget berör de nya föreskrifterna ungefär en miljon arbetstagare, nästan en fjärdedel av alla arbetstagare på arbetsmarknaden.

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.

De nuvarande föreskrifterna har uppfattats svåra att förstå och många har inte upplevt att de omfattas av reglerna. Därför har Arbetsmiljöverket valt att modernisera dem och att enbart reglera smittrisker i de nya föreskrifterna. Föreskrifterna har också en tydligare indelning så att olika målgrupper lättare ska förstå att och hur de berörs av de olika bestämmelserna. En ny regel i föreskrifterna handlar om att arbetsgivaren har ett ansvar för tvätt av arbetskläder som används inom hälso-och sjukvården och delar av omsorgen. Arbetsmiljöverket inför även två nya sanktionsavgifter.

För mer information:

Jens Åhman, enhetschef på enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi

010-730 9992

jens.ahman@av.se

Fler nyheter