Fler nyheter

Ny webbplats samlar information om arbete och företagande i Sverige

  • 4 september 2018
Vilka regler gäller om man vill komma till Sverige för att jobba eller starta företag? Hur funkar arbetstillstånd, lönesättning och anställning på den svenska arbetsmarknaden? Det är några av frågorna som den nya sajten workinginsweden.se ger svar på.
Bild på artiklar på en hemsida.

Fram tills nu har utländska målgrupper som velat hitta information om den svenska arbetsmarknaden behövt leta på en rad olika myndigheters sajter. Tanken med workinginsweden.se är att i stället erbjuda en enda plats och en överblickbar guide till vad man behöver för att arbeta eller vara verksam i Sverige och hur man hittar vidare.

Webbplatsen är resultatet av ett regeringsuppdrag som gavs till åtta myndigheter för ett år sedan. Dessa myndigheter är: 

  • Arbetsförmedlingen
  • Arbetsmiljöverket
  • Försäkringskassan
  • Kommerskollegium
  • Migrationsverket
  • Skatteverket
  • Tillväxtverket
  • Svenska institutet

Svenska institutet har lett arbetet

Workinginsweden.se riktar sig till utländska arbetstagare, egenföretagare och arbetsgivare som verkar eller avser att verka i Sverige, liksom svenska arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft. Några av regeringens mål med uppdraget har varit att det ska bli lättare att genomföra verksamhet i Sverige och att arbetstagare ska känna till sina rättigheter. Uppdraget stödjer också Sveriges exportstrategi och investeringsfrämjande, bland annat genom att göra det enklare för utländska företag som överväger att etablera sig i Sverige.

Arbetsmiljöfrågor är en viktig del

Från Arbetsmiljöverkets sida är det viktigt att lyfta arbetsmiljöfrågorna för utländska arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare som redan är i Sverige eller som vill etablera sig i Sverige.

På webbplatsen finns relevant information om exempelvis utstationering, anmälan till arbetsskada, arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. 

Working in Sweden, extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

För mer information, kontakta Evelyn Morales Zárate, Arbetsmiljöverkets representant och projektmedlem i uppdraget, eller Malin Wilson, projektledare på Svenska institutet.

evelyn.morales.zarate@av.se

malin.wilson@si.se

Fler nyheter