Fler nyheter

Kraftig ökning av utstationerade 2017

  • 5 mars 2018
År 2017 kännetecknas av flera trendbrott i utstationeringsstatistiken. Främst genom den stadiga ökningen av anmälda utstationerade arbetstagare.
Bild på en byggarbetare som skruvar med elektrisk skruvdragare.

Under år 2017 anmäldes totalt 72 552 utstationerade arbetstagare till Arbetsmiljöverkets register, en ökning med 52 procent jämfört med föregående år och den markant största ökningen sedan registret infördes. I genomsnitt befann sig cirka 10 300 utstationerade arbetstagare i Sverige varje månad under 2017. Majoriteten av de utstationerade fanns inom bygg- eller tillverkningsbranschen.

Geografisk fördelning

Drygt hälften av de utstationerade arbetstagarna har arbetat i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. Detta innebär dock en minskning sedan tidigare år och länen Örebro, Västmanland och Västernorrland har ökat mest jämfört med föregånde år. Västernorrlands län står för den i särklass högsta ökningen där antal anmälda utstationerade arbetstagare har ökat från 1 407 år 2016 till 14 360 år 2017.

Bygg- och anläggningsarbete dominerar

De tre största branscherna för utstationerade arbetstagare var under året "Byggverksamhet", "Tillverkning" och "Informations- och kommunikationsverksamhet" och sysselsatte 84 procent av alla anmälda utstationerade arbetstagare. Inom branscherna "Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet" och "Byggande av hus" återfanns närmare 55 procent av samtliga utstationerade arbetstagare under år 2017. Det är en ökning med 12 procentenheter för dessa två branscher. Branschen "Dataprogrammering datakonsultverksamhet o. d." var den tredje största branschen och sysselsatte nära 8 procent av de utstationerade arbetstagarna.

Flest utstationerade från Polen

Arbetsgivare i nio länder står för en majoritet av de utstationerade arbetstagarna som har anmälts i registret. Företag från Polen står för nästan 37 procent av alla anmälda utstationerade. Det är en ökning med 15 procentenheter och drygt 16 000 fler utstationerade arbetstagare jämfört med 2016.

Antal utstationerade per land 2017:

  1. Från Polen (26 644)
  2. Från Lettland (6067)
  3. Från Litauen (5861)
  4. Från Tjeckien (5272)
  5. Från Indien (4824)
  6. Från Tyskland (4112)

Läs mer om utstationering

Statistik över utstationering

Utstationeringsregistret

Arbetsmiljöverket administrerar sedan juli 2013 utstationeringsregistret, ett register dit utländska arbetsgivare anmäler att de skickar arbetstagare som ska arbeta i Sverige. Registreringskravet gäller för utländska arbetsgivare etablerade i ett annat land än Sverige, inom eller utanför EU. Syftet med registret är att ge arbetsmarknadens parter och tillsynsmyndigheter möjlighet att se var i Sverige arbetstagarna befinner sig och att ge insyn i arbetstagarnas arbetsvillkor.

 

Fler nyheter