Fler nyheter

JO kritiserar annonser från Arbetsmiljöverket

  • 10 december 2018
JO kritiserar Arbetsmiljöverket för tre annonser där vi 2017 lyfte fram hur olika arbetsgivare arbetar med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet. JO menar att annonserna inte lever upp till saklighet och opartiskhet enligt regeringsformen.

Hösten 2017 genomförde Arbetsmiljöverket på uppdrag av regeringen en annonskampanj kring psykisk ohälsa. I annonserna lyfte Arbetsmiljöverket fram enskilda arbetsgivare för att inspirera och motivera andra arbetsgivare att söka mer kunskap och skapa en bättre arbetsmiljö.

Annonserna föranledde Justitieombudsmannen, JO, att öppna ett så kallat initiativärende för att utreda om annonserna lever upp till regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

JO fattade den 3 december 2018 beslut i ärendet och menar att de specifika annonserna inte lever upp till kraven på saklighet och opartiskhet eftersom de av en utomstående kan uppfattas som att Arbetsmiljöverket gör reklam för de enskilda arbetsgivarna. För detta kritiserar JO Arbetsmiljöverket.

- Vi har väntat länge på JO:s beslut och välkomnar därför att det nu kommit. Beslutet är av principiell karaktär och kommer att påverka inte bara hur Arbetsmiljöverket, utan alla landets förvaltningsmyndigheter utformar sin kommunikation. Annonserna utgick ifrån vårt uppdrag och de önskemål om att visa goda exempel som vi ofta får. Nu får vi i fortsättningen anpassa oss efter JO:s beslut och hitta andra former att nå ut med våra budskap, säger Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket. 

JO:s beslut, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter