Fler nyheter

Jämställdhet fortsatt viktigt i Arbetsmiljöverkets inspektioner

  • 8 mars 2018
Frågor om genus och jämställdhet är numera en naturlig del i Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete. Möt två inspektörer som brinner för dessa frågor och som vill fortsätta utveckla arbetet. Stefan Lennartsson som jobbat länge på Arbetsmiljöverket och Jenny Bengtsson som är alldeles färsk.

Stefan LennartssonStefan Lennartsson har jobbat på Arbetsmiljöverket, region väst, i 20 år. Mest som allmän inspektör – mot framförallt vård, skola och omsorg – och de senaste åren i jourgruppen. Genom sin roll som utbildningssamordnare har han också under många år träffat alla nyanställda.

Vilka förändringar har du sett i jämställdhetsarbetet under dina år på Arbetsmiljöverket?

- Den stora skillnaden är att nu pratar vi om HUR vi ska göra. Hur får vi med det här perspektivet i våra inspektioner? Tidigare var det en del ifrågasättande och diskussioner om varför vi skulle hålla på med det, men det har i princip försvunnit.

Vad beror den utvecklingen på?

- Vi tog ordentliga steg framåt när vi fick uppdraget om kvinnors arbetsmiljö 2011 och framåt. Genom det fick vi forskningsbaserad fakta, gjorde inspektioner och reflekterade tillsammans. Projekten där vi gjorde jämförande inspektioner mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter i kommunerna var en isbrytare. Även om inte alla var med på de inspektionerna så pratade vi mycket om insatserna. Nu försöker vi ha med det vi lärt oss i andra projekt. Vi kan inte ställa direkta krav på att det ska vara jämställdhet, men vi kan ställa krav på arbetsmiljöåtgärder så att arbetsmiljön blir bättre för både kvinnor och män.

Har du sett några förändringar i din roll som utbildningssamordnare?

- Ja, om man ser på de nyanställda nu är det en väldig skillnad. Snittmedvetenheten om jämställdhetsfrågor är större och en del efterfrågar direkt hur vi jobbar med genus.

Under fem år gjorde Arbetsmiljöverket en särskild inspektionsinsats veckorna runt internationella kvinnodagen, 8 mars. Vad har den betytt?

- 8 mars-aktiviteten var en kraftsamling och en manifestation. Den har haft mycket större effekt än vi trodde i början – externt men framförallt internt. Visst fanns det synpunkter på upplägget. Men vi fick material och vi fick träna oss i att prata med arbetsgivare. Det ledde till diskussioner och reflektion som gjorde skillnad. Den som inget gör, gör heller inga fel. 

Vad tycker du är viktigt i arbetet framåt?

- Vi behöver ha mål som följs upp varje år för att ta nästa steg och fortsätta flytta fram positionerna. Att det ska med är självklart idag men frågan är hur kreativa vi är och om vi hittar på nytt. Ett nytt tillsynsprojekt, ett jämförande eller ett där man särskilt tittar med genusperspektiv, tror jag skulle vara bra för att ta steg framåt.

Jenny BengtssonJenny Bengtsson började som inspektör på Arbetsmiljöverket i november förra året. Efter 18 år i restaurangbranschen, där hon bland annat debatterat jämställdhetsfrågor som regionalt skyddsombud och facklig företrädare, ska hon ingå i akutgruppen på kontoret i Stockholm.

Hur uppfattar du arbetet med jämställdhet på Arbetsmiljöverket?

- Det finns en väldigt hög medvetenhet och en ambition att jobba med det på riktigt. Arbetsmiljöverket är inte en plats där man blir emotsagd om man brinner för jämställdhet. Så ser det inte ut på många andra ställen i arbetslivet tyvärr.

Hur märker du att det finns en hög medvetenhet och ambition?

- Redan på första intervjun, när jag sökte jobbet, var jämställdhet en grej som lyftes. Sen har vi lyft upp jämställdhetsfrågor varje vecka på introduktionsutbildningen jag går nu. Jag märker det på vad vi förväntas ta upp när vi kommer ut som inspektörer. Vad vi får för instruktioner. Frågan om kvinnors och mäns arbetsvillkor vävs in i allt.

Hur känns det?

- Jag är jätteintresserad och har jobbat mycket med jämställdhetsfrågor så jag tycker det är skithärligt. Det finns en bra grund att bygga på. Sen finns det strukturer även på Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är låsta vid kvinnor och män medan regeringen pratar om ett tredje kön. Men Arbetsmiljöverket är en arbetsplats som är öppen för diskussioner.

Vad vill du bidra med för att arbetsmiljön ska bli bättre för både kvinnor och män?

- En massa ork att ligga på de här frågorna. Att jobba med jämställdhetsfrågor är inget enkelt arbete. Jag vill vara en inspirerande faktor.

Har du tagit upp jämställdhetsfrågor på någon inspektion än?

- På min första inspektion nyligen ställde jag en fråga om könsuppdelad statistik till en arbetsgivare. Den jag pratade med hade inte koll på den statistiken och blev lite chockad. Men vi hade ett bra snack och han köpte resonemanget.

Tror du att alla inspektörer känner sig trygga med att ta upp dessa frågor med arbetsgivare?

- Jag vet att det finns de som tycker att det känns konstigt att prata om jämställdhet och som undrar vad det har med arbetsmiljön att göra. Jag tror att alla förstår att kvinnor och män har det olika i arbetsmiljön, men att prata om det utifrån att kvinnor är hårdast drabbade av vissa saker, till exempel mer utsatta för sexuella trakasserier, det kan kännas ovant och läskigt om man inte gjort det förut.

Vad kan Arbetsmiljöverket göra åt det?

- Det finns en massa människor som brinner för detta som man kan prata med om man inte själv känner sig trygg i ämnet. Vi är många som jobbar här och alla har med sig olika ingångar och kunskaper. Man kan inte allting själv men det finns alltid en kollega som man kan fråga. På det sättet har vi det mycket bättre förspänt än väldigt många andra arbetsplatser. Det kommer ta tid men vi har en väldigt bra grund.

Verktyg för dig som är arbetsgivare

Det finns mycket du som arbetsgivare kan göra för att både män och kvinnor ska få en bra arbetsmiljö. Se verktyg och filmer om hur du kan jobba systematiskt med jämställdhet i arbetsmiljöarbetet.  

Jämställdhet i arbetsmiljön

Fler nyheter