Fler nyheter

Informationsuppdraget om osund konkurrens

  • 17 januari 2018
Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag att arbeta mot osund konkurrens. Vi genomför uppdraget dels genom myndighetsgemensam kontroll, dels genom informationsinsatser

Under december 2017 och fram till 12 januari i år har vi i sociala medier drivit en informationskampanj under konceptet ”Var går din gräns? – The Boss”. The Boss var ett spel som kunde laddas ner, vilket skedde över förväntan, drygt 15 000 gånger. Innehållet i spelet mötte både ris och ros. Riset bestod i att vissa debattörer och branschorganisationer anklagade oss för att spelet svartmålade företag.

Det var aldrig vår intention att uppfattas som att vi kritiserar företag generellt. Tvärtom vet vi att de flesta arbetsgivare jobbar hårt med sin arbetsmiljö. I en undersökning bland 3 200 arbetsgivare våren 2017 svarar dock en av fem att de känner sig tvingade att ibland tumma på regelverket för att kunna konkurrera. Men efter kritiken mot spelet beslutade vi att ta bort det. Den diskussion som uppstod i dess kölvatten kom inte att handla om det vi hade hoppats på – att människor riskerar att fara illa när företag konkurrerar på osunda villkor.

Kampanjen och spelet kommer nu att utvärderas, precis som alla andra kommunikationsinsatser vi bedriver. Regeringsuppdraget med inspektioner och informationsinsatser fortsätter under 2018. När det gäller informationsdelen har vi producerat ett basmaterial som nu ska spridas och kunna användas över lång tid, till exempel på yrkesskolor.

Nästan en person i veckan omkommer i en arbetsrelaterad olycka i Sverige. Mer än 37 000 personer skadas och över 10 000 blir sjuka varje år. Att bryta mot arbetsmiljöregelverket är kostsamt ur både mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

Greta Svensson, kommunikationschef

Fler nyheter