Fler nyheter

Generaldirektörer i samtal om sexuella trakasserier

  • 16 oktober 2018
Nyligen arrangerade Arbetsmiljöverket tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ett seminarium för myndighetschefer om att förhindra och förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.
Arbetsmiljöverkets GD  som talare

Ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Men det förekommer. Det visar både Arbetsmiljöverkets undersökning ”Arbetsmiljön 2017” och alla berättelser som kommit fram det senaste året genom #metoo. Ansvaret för att förhindra att sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen ligger på arbetsgivaren och uppfylls genom ett aktivt förebyggande arbete. 

– Ett aktivt förebyggande arbete kräver att man är vaksam på riskerna för sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Senaste året har synliggjort en tysthetskultur. Det ska vara lika självklart att prata om detta, som andra arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen fick tidigare i år ett gemensamt regeringsuppdrag att stärka kunskapen hos arbetsgivare om den skyldighet de har att förhindra och förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. Uppdraget handlar om informationsinsatser som ska vara ett stöd för arbetsgivare i arbetet mot sexuella trakasserier.   

Den 11 oktober bjöd Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen in landets alla generaldirektörer till ett rundabordssamtal om hur sexuella trakasserier ska hanteras och förebyggas i arbetslivet. 

– Det blev många och mycket bra diskussioner. Varje arbetsgivare och chef kan genom sitt ledarskap göra skillnad, och motverka sexuella trakasserier på arbetsplatser. Sexuella trakasserier och andra kränkningar i arbetslivet ska inte accepteras och vi som arbetsgivare har ett stort ansvar för att agera snabbt och förebygga det, säger Erna Zelmin-Ekenhem. 

Läs mer om hur du som arbetsgivare kan förhindra sexuella trakasserier och andra former av kränkande särbehandling på arbetsplatsen här:

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, Diskrimineringsombudsmannens webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter