Fler nyheter

Förbjudet att använda Arbetsmiljöverkets logotyp

  • 31 januari 2018
Vi på Arbetsmiljöverket har fått reda på att vissa företag använder Arbetsmiljöverkets logotyp i olika sammanhang och i olika material. Detta är helt förbjudet. Syftet kan vara att ge sken av att man är certifierad eller godkänd av oss eller att man anser sig följa eller leva upp till våra regelverk. Vi polisanmäler denna typ av marknadsföring.
Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Vad än man har för skäl för användandet av Arbetsmiljöverkets logotyp så vill vi klargöra att detta inte får förekomma. Det finns flera anledningar till detta:

Det första är att Arbetsmiljöverket bedömer att detta är falsk marknadsföring.

Den andra är att Arbetsmiljöverkets uppdrag är, bland annat, att utöva tillsyn över arbetsmiljölagstiftningen. Vi har inget uppdrag att godkänna eller certifiera verksamheter och detta är inte heller något vi gör.

För det tredje är logotypen skyddad genom lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Vårt vapen omfattas av den lagen i egenskap av ett riksvapen eftersom det är en "variant av lilla riksvapnet". Enligt 1 § andra stycket får riksvapen inte användas i näringsverksamhet utan vederbörligt tillstånd, något som Arbetsmiljöverket inte beviljar.

Vi på Arbetsmiljöverket ser allvarligt på att företag använder sig av vår logotyp utan tillstånd eftersom detta potentiellt kan ge dem ett oförtjänt konkurrensövertag. Om du upptäcker att ett företag eller organisation som driver näringsverksamhet använder sig av vår logotyp får du gärna höra av dig till oss via:

arbetsmiljoverket@av.se

Fler nyheter