Fler nyheter

EU-förordning om personlig skyddsutrustning ersätter föreskrift

  • 20 april 2018
En ny EU-förordning börjar gälla för personlig skyddsutrustning den 21 april 2018. Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige och innebär en modernisering och effektivisering av regelverket inom området, (EU) 2016/425.
Bild på kvinna med overall och skyddsutrustning i form av hörselskydd, ansiktsmask och skyddshandskar

Nuvarande föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7, upphävs men fortsätter gälla för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden före 21 april.

Den nya förordningen och direktivet 89/686/EEG gäller sedan parallellt under ett år. Men den 21 april 2019 gäller endast den nya förordningens regler.

Nuläge och bakgrund

Eftersom EU-förordningen ersätter föreskrifternas krav innebär upphävandet i sig inga konsekvenser för tillverkarna. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven i den nya EU-förordningen motsvarar i princip kraven i direktivet, endast några mindre ändringar har införts.

Fler berörs av den nya EU-förordningen

Föreskrifterna vänder sig till tillverkare av personlig skyddsutrustning för yrkesmässig användning, och det är dessa som berörs av upphävandet. Det finns ca 50 tillverkare av personlig skyddsutrustning i Sverige.

En nyhet är att det förutom krav på tillverkare av personlig skyddsutrustning dessutom tillkommer krav på importörer och distributörer av personlig skyddsutrustning, i och med den nya EU-förordningen. Om kraven i EU-förordningen inte är uppfyllda kan det medföra försäljningsförbud och sanktionsavgifter.

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, EUR-Lexs webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskriften Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7)

Informationsblad om ändrade regler för personlig skyddsutrustning, pdf, öppnas i nytt fönster

Fler nyheter