Fler nyheter

Elcyklar räknas som maskiner och ska vara CE-märkta

  • 18 juni 2018
En elcykel omfattas av reglerna för maskiner, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3, och de motsvaras av EU:s maskindirektiv. Det innebär att tillverkaren genom CE-märket visar att cykeln uppfyller de europeiska säkerhetskraven för maskiner.
elcykel

CE-märkning och försäkran om överensstämmelse ska ha gjorts av tillverkaren och medfölja cykeln tillsammans med bruksanvisning på svenska. Om det inte finns kan krav ställas mot tillverkaren, importören eller distributören. Tillverkaren kan tvingas betala en sanktionsavgift.

Cykeln ska ha:

  • en EG-försäkran, som intygar att tillverkaren följt bestämmelserna,
  • CE-märkning,
  • en bruksanvisning på svenska,

Ger säkrare maskiner på marknaden

– Det här ska ge säkrare maskiner på marknaden. Det gynnar både yrkesmässiga användare och vanliga konsumenter, säger Monica Torgrip på Arbetsmiljöverket. Reglerna är desamma för tillverkare i alla EU-länder och oseriösa företag som inte uppfyller kraven kan riskera kännbara sanktionsavgifter.

– Seriösa företagare ska ha en fördel och därför är det viktigt att vi genomför marknadskontroll och vidtar effektiva åtgärder mot de som inte uppfyller kraven, säger Monica Torgrip.

Enligt maskinföreskrifterna

Enligt 6 § i Arbetsmiljöverkets maskinföreskrifter, AFS 2008:3, ska följande punkter vara uppfyllda:

  1. Elcykeln ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1.
  2. En bruksanvisning översatt till svenska ska medfölja cykeln.
  3. En EG-försäkran ska vara upprättad och medfölja elcykeln.
  4. Elcykeln ska vara CE-märkt enligt föreskrifternas bilaga 3.

Det finns en standard för elcyklar

Det finns en ny standard (EN 15194) för elcyklar som antogs i november 2017, Den ger vägledning till de krav som finns i hela Europa enligt maskindirektivet och som i Sverige motsvaras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3.

Transportstyrelsen och Naturvårdsverket

Flera myndigheter ger information om elcyklar.

Transportstyrelsen, länken öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverket, länken öppnas i nytt fönster

Fler nyheter