Fler nyheter

Beslut om samma regler för allt sprängarbete

  • 21 januari 2019
Den 1 januari 2020 börjar Arbetsmiljöverkets regler om sprängarbete att gälla med samma krav för alla typer av sprängarbete, oavsett vilken teknik eller metod som används. Det är innebörden i de ändringsföreskrifter, AFS 2019:2, som beslutades den 14 januari.

Alla typer av sprängarbete innebär risker. Genom en ändring i 1§ i föreskrifterna börjar de gälla för alla typer av sprängarbete. För att göra det tydligare att det handlar om samma risk oavsett teknik eller metod, använder Arbetsmiljöverket nu termen ”explosiva varor” i föreskriftstexten. 

Det är arbetsgivarens ansvar att riskbedöma arbetet och se till att de anställda som hanterar explosiva och farliga ämnen som dynamit och krut har tillräckliga kunskap.

De nya ändringsföreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2020 för att berörda företag ska ha tid på sig att uppfylla kraven på tillräckliga kunskaper. Ändringsföreskrifterna publiceras här på av.se i början av februari.

Fler nyheter