Fler nyheter

Fallrisker stack ut vid oanmälda bygginspektioner i flera städer

  • 22 maj 2017
Krav på ökad säkerhet gällande fall, kvartsdamm och flera förbud att fortsätta verksamheten tills säkerheten upprättas. Det var resultaten från Arbetsmiljöverkets oanmälda inspektioner på byggarbetsplatser i städer runtom i landet i förra veckan.
Lyftkransskugga på byggnad

De oanmälda inspektionerna gjordes inom ramen för det arbete mot osund konkurrens som Arbetsmiljöverket leder, där andra myndigheter samverkar. Med på inspektionerna var bland andra Skatteverket och Polisen.

Byggbranschen är en av de branscher som Arbetsmiljöverket har identifierat där det ofta sker fusk med lagar och regler.

– Ur säkerhetssynpunkt såg Arbetsmiljöverket både farliga och fungerande arbetsplatser, säger Patrik Hemmingsson, arbetsmiljöinspektör som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.

Risk för fall ner i schaktöppningar

Inspektörerna från Arbetsmiljöverket hittade fallrisker av flera olika slag, bland annat från tak och vid schaktöppningar. Arbetsgivarna hade även missat att kontrollera sådant som arbetstagarna kan bli sjuka av, exempelvis kvartsdamm och kemikalierisker.

Inspektioner genomfördes på arbetsplatser i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg.

Resultaten i alla städer:

  • Arbetsmiljökrav: 36
  • Förbud, som gäller allvarliga arbetsmiljörisker, exempelvis fallrisk från tak och obesiktigade eller oskyddade maskiner): 5
  • Sanktionsavgifter, exempelvis att riskbedömning för kvartsdamm saknas: 11
  • Ärenden som gäller brister i utstationeringsregistret, till vilket utländska arbetsgivare anmäler tillfällig arbetskraft som jobbar i Sverige): 5

Fler branscher ska inspekteras

Myndigheterna kommer fortsätta utveckla gemensamma metoder för att kontrollera arbetsplatser framöver. Det kan ske i många olika branscher, men speciellt kommer myndigheterna kontrollera byggbranschen, hotell och restaurangbranschen, jord- och skogsbruk samt transport, enligt Patrik Hemmingsson.

– Målet är att arbetsgivare konkurrerar med en säker arbetsmiljö där människor kan komma hem oskadda från jobbet.

Regionkontakter, inspektionsgrupperna inom arbetet mot osund konkurrens, Arbetsmiljöverket:

Anita Israelsson, region Nord, tel. 010-730 90 62
Peter Grufman, region Mitt, tel. 010-730 97 95
Mikael Roos, region Öst, tel. 010-730 97 40
Mikael Bergman, region Väst, tel. 010-730 97 24

Fler nyheter